Privacyverklaring

Dit document bevat de privacyverklaring van Bedrijvenvereniging Zuidoost. Hierin wordt omschreven hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan die worden verzameld via de website van Bedrijvenvereniging Zuidoost.

Download privacyverklaring