Privacyverklaring

Dit document bevat de privacyverklaring van Bedrijvenvereniging Zuidoost. Hierin wordt omschreven hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan die worden verzameld via de website van Bedrijvenvereniging Zuidoost.

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot deze gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. Deze privacyverklaring zal soms (onaangekondigd) wijzigen, bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Bedrijvenvereniging Zuidoost

Bedrijvenvereniging Zuidoost

U leest op dit moment de privacyverklaring van Bedrijvenvereniging Zuidoost.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Bedrijvenvereniging Zuidoost verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Bedrijvenvereniging Zuidoost, neem dan gerust contact op!

  • Bedrijvenvereniging Zuidoost
  • Postbus 1122
  • 9701 BC Groningen
  • 06 - 45 46 86 82
  • info@bedrijvenvereniging-zo.nl
  • https://bedrijvenvereniging-zo.nl/
  • KVK-nummer: 02086282
  • BTW-nummer: NL 813 724 326 B01

Doel gegevens

Er worden een aantal persoonsgegevens verzameld door Bedrijvenvereniging Zuidoost. Deze worden hieronder toegelicht.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of (sub)opdrachtnemers.

3.A. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Bedrijvenvereniging Zuidoost via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om u van een antwoord te kunnen voorzien, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en vraag of opmerking.

3.B. Analytics

De website van Bedrijvenvereniging Zuidoost verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegeven zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u regelmatig bezoekt.

3.C. Lid worden

Uw gegevens zullen verzameld worden als u lid wilt worden van Bedrijvenvereniging Zuidoost via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om uw aanmelding zo goed mogelijk te kunnen verwerken, zoals uw bedrijfsnaam, branch, deelgebied, geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, adres postcode, plaats, postadres, facturatie-referentie, contactpersoon facturatie, webadres, aantal fte, dossiernummer handelsregister, ZO referentie, profielfoto, bedrijfslogo en algemene afbeelding. Bovengenoemde gegevens kunnen op meerdere manier verwerkt worden, voor bijvoorbeeld facturatie, post en bezoeken.

Het versturen van nieuwsbrieven

Bedrijvenvereniging Zuidoost stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisindeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Bedrijvenvereniging Zuidoost. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

Ontvangers

De gegevens die Bedrijvenvereniging Zuidoost ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

4.A. Internetbureau Praes

De e-mail en website van Bedrijvenvereniging Zuidoost worden gehost bij internetbureau Praes. Als u contact opneemt via de formulieren via e-mail, dan worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van internetbureau Praes. De servers van internetbureau Praes worden gehost vanuit het TCNN Data Center op Zernike Campus Groningen (Nederland).

4.B. Mailerlite

Onze nieuwsbrieven worden verzonden via Mailerlite. Dit is een volledig met de GDPR compatible nieuwsbrieventool. Op het moment dat u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst op de servers van Mailerlite. Bedrijvenvereniging Zuidoost beschikt over een Date Processing Agreement met Mailerlite.

4.C. Green Accountants

De administratie van Bedrijvenvereniging Zuidoost wordt verzorgd door Green Accountants B.V. in Groningen. Alle gegevens die nodig zijn voor de contributiefactuur worden door hen verwerkt.

4.D. Basecone

Administratiegegevens van leden worden verwerkt via Basecone.

4.E Dropbox

Alle gegevens die nodig zijn voor de contributiefactuur worden door ZO opgeslagen in Dropbox.

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Bedrijvenvereniging Zuidoost, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

5.A Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Bedrijvenvereniging Zuidoost via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres opgeslagen op de mailservers.

5.B Analytics

Op het moment dat u contact opneemt met Bedrijvenvereniging Zuidoost via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres opgeslagen op de mailservers. Die e-mails worden tot maximaal zeven jaar terug bewaard.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Bedrijvenvereniging Zuidoost of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweetrapsverificatie. Bij deze tweetrapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Bedrijvenvereniging Zuidoost. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang heef tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Bedrijvenvereniging Zuidoost privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url van de website in de browser.

Daarnaast is het domein van Bedrijvenvereniging Zuidoost ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Uw rechten

6.A Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Bedrijvenvereniging Zuidoost vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Bedrijvenvereniging Zuidoost. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

6.B Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Bedrijvenvereniging Zuidoost. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke e-mail.

6.C Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Bedrijvenvereniging Zuidoost vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat wij niet langer in staat zijn om u van dienst te zijn.

6.D Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Bedrijvenvereniging Zuidoost opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u recht op overdracht. Hierbij dient Bedrijvenvereniging Zuidoost al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. Het is mogelijk dat hier kosten voor in rekening voor worden gebracht.

6.E Recht op indienden van een klacht

U heeft het recht om een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Bedrijvenvereniging Zuidoost niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat via deze link.

6.F Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Bedrijvenvereniging Zuidoost uw gegevens gebruikt? Dan heeft u recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat wij niet langer in staat zijn om u van dienst te zijn.

Plichten

7.A Verwerken van gegevens

Bedrijvenvereniging Zuidoost verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Bedrijvenvereniging Zuidoost via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten.

7.B Behouden van gegevens

Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om e-mail te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Bedrijvenvereniging Zuidoost de betreffende dienst niet aanbieden.

7.C Delen van gegevens

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Bedrijvenvereniging Zuidoost met anderen dan de hierboven partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daarvoor eerst uw toestemming worden gevraagd.

7.D Recht tot openbaren

Bedrijvenvereniging Zuidoost behoudt zicht het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Bedrijvenvereniging Zuidoost dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om rechten, eigendom of veiligheid van Bedrijvenvereniging Zuidoost te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw privacy zoveel mogelijk te respecteren.

De gegevensverzameling in de website van Bedrijvenvereniging Zuidoost is gecontroleerd en gedocumenteerd door Internetbureau Praes. Voor informatie kunt u contact opnemen via support@praes.nl of via telefoonnummer 050 – 8200 900.

Laatst gewijzigd op: 07-12-2018