Mobiliteit en duurzaamheid

Mobiliteit en duurzaamheid

Portefeuillehouders: Harry Bouma en Harry Marissen. Eén van de grootste uitdagingen voor ZO is het bereikbaar houden van ons bedrijventerrein. Daarnaast is mobiliteit één van de grootste energieverbruikers in het midden- en kleinbedrijf. Door het woon-werkverkeer en het autogebruik van, in en naar Groningen anders in te richten, is veel winst te behalen op zowel het gebied van bereikbaarheid als duurzaamheid.

Actiepunten in 2018:

  1. Inventarisatie van de vervoersstromen i.s.m. Groningen Bereikbaar (forensenverkeer, pakketvervoer, goederenvervoer, weg/water/spoor)
  2. Onderzoek naar openbaar vervoer op Zuidoost i.s.m. Groningen Bereikbaar
  3. Integraal mobiliteitsplan voor de korte termijn is.m. Volkswagen Century en BMW Martinistad

Harry Marissen

“Mobiliteit wordt de komende jaren een heet hangijzer als het gaat om bereikbaarheid vanwege de aanleg Ringweg Zuid. Hoe kunnen we van de nood een (duurzame) deugd maken? Dat lijkt mij een mooie uitdaging.”

Dossiers