Communicatie en ledenzaken

Communicatie en ledenzaken

Portefeuillehouders: Martin van Hoek en Rick Meijer. Martin en Rick zijn verantwoordelijk voor de communicatie, pr en ledenzaken van ZO. Zij worden hierin ondersteund door Georgette Matthijssen en Marlies Schipperheijn. Zij richten zich in 2018 voornamelijk op:

 1. Vernieuwen van de communicatiemiddelen zoals de website en brochures
 2. Vergroting van de zichtbaarheid, het netwerk en de onderlinge samenwerking

Martin van Hoek

"Wij willen als ZO graag de binding met de leden en bewoners van ons bedrijventerrein vergroten. Communicatie en zichtbaarheid zijn hierin twee belangrijke onderwerpen. Hier wil ik als bestuurslid van VBZO aan werken door onder andere gebruik te gaan maken van hedendaagse moderne middelen, te luisteren naar de wensen van onze leden en de leden een platform te bieden voor het onderling uitwisselen van informatie en voor samenwerking."

Dossiers

 • Academy
  0 publicatie(s)
 • Bedrijfsbezoeken
  1 publicatie(s)
 • Het Fonds
  2 publicatie(s)

Actueel

Activiteiten

Er zijn nog geen activiteiten gepland.

Contact