Communicatie en ledenzaken

Communicatie en ledenzaken

Portefeuillehouder: Georgette Matthijssen. Georgette is verantwoordelijk voor de communicatie, pr en ledenzaken van ZO. Zij wordt hierin ondersteund door Annatascha Udinga. Zij richt zich voornamelijk op:

  1. Vergroting van de zichtbaarheid, het netwerk, de onderlinge samenwerking en ledenzaken.

"Wij willen als ZO graag de binding met de leden en bewoners van ons bedrijventerrein vergroten. Communicatie en zichtbaarheid zijn hierin twee belangrijke onderwerpen. Hier wil ik als bestuurslid van VBZO aan werken door onder andere gebruik te gaan maken van hedendaagse moderne middelen, te luisteren naar de wensen van onze leden en de leden een platform te bieden voor het onderling uitwisselen van informatie en voor samenwerking."

Dossiers

  • Academy
    0 publicatie(s)
  • Bedrijfsbezoeken
    1 publicatie(s)
  • Het Fonds
    2 publicatie(s)