Het Fonds

Het Fonds

Het Fonds Ondernemend Groningen (kortweg Het Fonds) is een ondernemersfonds voor financiering van activiteiten van, voor en door Groninger ondernemers. Op initiatief van de vier Groninger bedrijvenverenigingen waaronder ZO, is Het Fonds op 1 januari 2011 opgericht. Het geld dat Het Fonds beheert, wordt opgebracht door een verplichte opslag op de OZB voor bedrijven in de gemeente Groningen.

Hoe werkt Het Fonds?

Het Fonds biedt (gedeeltelijke) financiering om activiteiten en maatregelen die in het algemene belang zijn van ondernemers, op collectieve wijze te realiseren. De gemeente Groningen stelt zich op als partner en streeft naar cofinanciering van de projecten die de ondernemers voordragen. Er is voor iedere bedrijvenvereniging jaarlijks een budget voor de uitvoering van plannen ter verbetering van het eigen bedrijventerrein. Ook ZO heeft dus ieder jaar een budget voor acties en initiatieven die goed zijn voor het collectief en het hele bedrijventerrein. Heb jij een goed plan om Zuidoost te verbeteren? Lees hieronder hoe Het Fonds hierbij kan helpen.

Ideeën indienen

Als lid van ZO ben je van harte uitgenodigd om ideeën of concrete projectvoorstellen in te dienen bij het bestuur van ZO via het aanvraagformulier. Ideeën die een collectief belang dienen, worden in overweging genomen. Voor het indienen van voorstellen gelden enkele spelregels. De voorstellen worden beoordeeld door de beoordelingscommissie en ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan de leden in de ALV. Ook niet-leden kunnen voorstellen indienen, maar zij hebben geen stemrecht in de algemene ledenvergadering.

Beoordelingscommissie

Anne Kruizenga
Datas
Tel: 050-5423500

Jaap Aardappel
Scoperta
Tel: 050-5497722

Spelregels aanvraag Het Fonds en het aanvraagformulier kun je hier downloaden.