Onderzoek wijst uit: Groningse ondernemers ervaren overlast en onveiligheid

Uitslag enquête bedrijventerreinen Eemspoort, Euvelgunne en Roodehaan

Onderzoek wijst uit: Groningse ondernemers ervaren overlast en onveiligheid

Ondernemers op de bedrijventerreinen Eemspoort, Euvelgunne en Roodehaan kunnen niet altijd veilig ondernemen. Dat blijkt uit een onderzoek onder bijna 250 ondernemers in opdracht van de gemeente Groningen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat een op de tien ondernemers onveiligheid ervaart op het bedrijventerrein. Daarbij gaat het onder andere om inbraken (of pogingen daartoe), dreigende personen in de buurt en onveilige parkeersituaties.

Daarnaast werden door de ondervraagde ondernemers verschillende soorten overlast gemeld, zoals hard rijdend verkeer, parkeeroverlast, straatraces, vernielingen, vervuiling en geluidsoverlast.

De gemeente Groningen roept ondernemers die overlast ervaren op om dit te melden via meldingen.groningen.nl. Wie een telefoonnummer achterlaat, wordt teruggebeld. Om de verkeersveiligheid te vergroten zijn inmiddels haaientanden op het fietspad aan de Verlengde Bremerweg geplaatst. Over de punten rondom parkeren worden nog gesprekken gevoerd om te bekijken of hier oplossingen voor te vinden zijn.

Pilot Ondermijning
Signalen die kunnen wijzen op ondermijnende criminaliteit zijn bedrijven met een gesloten, anonieme uitstraling, bedrijven waar opvallend weinig klandizie is of bedrijven waar opvallend veel korte bezoeken plaatsvinden, terwijl dit niet passend is voor het type bedrijf. Ruim 17 procent van de ondervraagde ondernemers gaf aan dat dit voorkomt op de drie bedrijventerreinen.

Vervolg
De werkgroep bekijkt momenteel hoe de uitslag van de enquête en de reacties van de ondernemers kunnen aansluiten op de volgende stappen. De volledige uitslagen van de enquête kunt u opvragen via info@bedrijvenvereniging-zo.nl.

Na de pilotperiode wordt in samenspraak met Veilig Ondernemend Groningen bekeken hoe de aanpak ondermijning kan worden uitgebreid naar de andere bedrijventerreinen. De werkgroep die de pilot uitvoert, bestaat uit medewerkers van Bedrijvenvereniging Zuidoost, Cruon beveiliging, politie, brandweer, Platform Veilig Ondernemen en de gemeente Groningen. De komende tijd gaat de werkgroep onder andere bezig met het schouwen van de bedrijventerreinen en het organiseren van een voorlichting.

Meld overlast en onveiligheid
Ervaart u overlast of vermoedt u (ondermijnende) criminele activiteiten? Dit kunt u melden bij Meld Misdaad Anoniem (0800 7000), de politie (0900 8844) of de wijkagent bedrijventerreinen: 06 52 39 87 78. Melden bij de gemeente kan ook via 050 587 5885 of gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden