ZO tekent convenant 500.000 zonnepanelen

ZO tekent convenant 500.000 zonnepanelen

03-07-2019

Niet pas in 2025, maar drie jaar eerder, al in 2022, moeten er op daken van bedrijven, woningen, kantoren en instellingen in de gemeente Groningen 500.000 zonnepanelen liggen. Momenteel zijn dat er ruim 18.000. Dat is de strekking van een convenant dat eind juni is gesloten tussen ondernemers van bedrijvenverenigingen, gemeente Groningen en andere partijen. Namens ZO zette Harry Bouma, bestuurslid van ZO, zijn handtekening onder het convenant.

Ambitieus

Dat de gemeente Groningen ambitieus is op het gebied van duurzame energie bleek afgelopen vrijdag tijdens de Solar Boat Race. Wouter van Bolhuis, manager energietransitie gemeente Groningen, verving gedeputeerde Nienke Homan en gaf een toelichting op de plannen van de gemeente Groningen, die zoals bekend in 2035 energieneutraal wil zijn.

De gemeente wil dat op de eerste plaats bereiken door energiebesparing te bevorderen. Maar ook wil de gemeente twaalf grote windmolens plaatsen op Westpoort of in Roodehaan. Bovendien is de gemeente Groningen druk in gesprek met de provincie over de realisatie van zonneparken op terreinen van samen zevenhonderd hectare. “De gemeente streeft naar 800 mw aan zon. Zoveel mogelijk op daken thuis of bij bedrijven. Maar ook hebben we nog een aantal grote velden met zonnepanelen nodig.” aldus Wouter van Bolhuis.

"Een goed stedelijk initiatief"

Tijdens de zonneboot-race op 28 juni ondertekende bestuurslid Harry Bouma namens ZO met vertegenwoordigers van GCC, WEST en VBNO namens de bedrijven een convenant waarin staat dat partijen gaan samenwerken om de invoering van de zonne-energie versneld te realiseren. Harry Bouma: "Dit is een goed stedelijk initiatief waar wij als Bedrijvenvereniging Zuidoost graag ons steentje aan bijdragen."

Artikel op basis van gic.nl
Afbeelding: Harry Bouma geheel rechts. Copyright: gic.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief