Werkzaamheden Duinkerkenstraat 5-7 april

Werkzaamheden Duinkerkenstraat 5-7 april

03-04-2019

De gemeente Groningen gaat het asfalt vervangen in de Duinkerkenstraat. De werkzaamheden beginnen op vrijdag 5 april om 17:00u. Die avond wordt het oude asfalt gefreesd. Op zaterdag 6 april wordt het nieuwe asfalt aangebracht. Op zondag 7 april is de weg vanaf 6:00u. weer open voor verkeer. Lees hier de brief van de gemeente over deze wegwerkzaamheden.

Brief gemeente

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over wegwerkzaamheden die de gemeente gaat uitvoeren aan de Duinkerkenstraat.

Het asfalt aan de Duinkerkenstraat, het gedeelte tussen de Rouaanstraat en de Winschoterweg, is aan vervanging toe. Daarom komt er nieuw asfalt, op zowel de rijbaan als het fietspad. Ook wordt er reeds gewerkt aan het weer netjes maken van de trottoirbanden en straatkolken.

De werkzaamheden beginnen op vrijdag 5 april om 17:00u. Die avond wordt het oude asfalt gefreesd. Op zaterdag 6 april wordt het nieuwe asfalt aangebracht. Op zondag 7 april is de weg vanaf 6:00u. weer open voor verkeer.

Verkeer gestremd

Alle verkeer is tijdens de uitvoering gestremd. De stremming en omleiding worden met verkeersborden op straat aangegeven.

Het afvalbrengstation blijft bereikbaar voor bezoekers, via een omleiding langs de Rouaanstraat. Vanwege de beperkte ruimte raden wij eenieder echter aan een bezoek aan het afvalbrengstation op een ander moment te plannen.

Vragen?

Namens de gemeente wordt het werk begeleid door Ronald Rosman. Met hem kunt u contact opnemen als u vragen heeft of als u problemen verwacht in verband met de geplande werkzaamheden.

Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 06-52774694 of via e-mail: ronald.rosman@groningen.nl . Namens de uitvoerende aannemer, De Wilde Wegenbouw, is de contactpersoon Herman Kuiper. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-14989176.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
namens hen, concerndirecteur Groningen,
Stadsbeheer 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief