Vervuiling of onraad doorgeven met app 'Slim melden'

Vervuiling of onraad doorgeven met app 'Slim melden'

24-02-2020

Ken je de app 'Slim melden' al? Daarmee kun je direct onveilige situaties en vervuiling in de openbare ruimte bij de gemeente melden. De BBOG sprak met Bas Plaut, projectleider ‘Slim Melden’ die de zorg heeft voor een optimale werking van het systeem. Lees hier mee over de app en hoe je deze als ondernemer kunt inzetten op Zuidoost.

Direct melden het beste

Het is altijd slim om onveilige situaties en vervuiling in de openbare ruimte bij de gemeente te melden. Dat gebeurt op de bedrijventerreinen al zo veel mogelijk bij de collectieve surveillance die beveiligingsbedrijf CRUON voor de bedrijvenverenigingen waaronder Zuidoost op de bedrijventerreinen verzorgt. Maar die zes auto’s met surveillanten zien niet alles. En vaak is het direct melden van ‘ongerechtigheid’ het meest direct en efficiënt. Dat kan tegenwoordig heel eenvoudig met de app Slim melden van de gemeente, voor zowel Android als Apple smartphones en tablets.

We spraken met Bas Plaut, projectleider ‘Slim Melden’ die de zorg heeft voor een optimale werking van het systeem. Het is een tamelijk complex gebeuren waarin veel verschillende organisatieonderdelen en mensen moeten samen werken.

Automatische locatiebepaling

De app maakt gebruik van de oren en ogen van burgers en bedrijven in de gemeente Groningen die ‘ongerechtigheden’ in de openbare ruimte constateren. Met de app kun je terstond en ter plekke melden wat er mis is. De app bepaalt, als je dat wilt, automatisch de locatie. Een foto (liefst met omgeving) is zo gemaakt en met het invullen van enkele eenvoudige gegevens en een druk op ‘knop’ is de melding gedaan. De melding komt centraal binnen; de gemeente regelt verder de acties die moeten worden verricht. Dat betekent registratie van de melding, inschakeling van de uitvoering om het probleem op te lossen, terugkoppeling van wat er met de melding gaat gebeuren en vervolgens wat er is gedaan.

Tijdens kantooruren wordt direct actie ondernomen en personen en organisatieonderdelen aan elkaar gekoppeld. Alle meldingen komen terecht in een groot overzicht zodat de gemeente inzicht krijgt in aantallen en soorten van problemen in de openbare ruimte en de locaties. Het overzicht is daarna weer input voor de gemeentelijke organisatie voor de planning en de uitvoering. Meer info over de app vind je hier.

Over de BBOG

Binnen BBOG (Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen) werken gemeente, politie, veiligheidsregio en bedrijvenverenigingen onder het motto Schoon, Heel en Veilig samen aan criminaliteitspreventie, beveiliging en veiligheidszorg op de bedrijvenlocaties in Groningen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief