Verkeersmaatsregelen Olgerweg - Kieler Bocht

Verkeersmaatsregelen Olgerweg - Kieler Bocht

14-08-2019

De gemeente Groningen gaat de verkeersveiligheid bij de kruising Olgerweg - Kieler Bocht aanpakken dit jaar. Hiervoor worden een aantal maatregelen genomen, naar verwachting nog deze zomer.

Maatregelen

De volgende acties zullen worden uitgevoerd:

  1. Plaatsen waarschuwing voorrangskruising borden met reflecterende achtergrond, duidelijk zichtbaar vanuit de tunnel;
  2. Verder naar buiten plaatsen van de komborden komende vanuit de tunnel ten behoeve van beter zicht en minder onnodige bebording in het zichtveld;
  3. Op de drie andere aankomende wegen (Kieler Bocht en Olgerweg) wordt op het kruispunt overrijdbare brede markering aangebracht die het kruispunt beter inleiden. Op die manier is van afstand beter zichtbaar dat er een kruispunt is en hoewel verkeer op de Kieler Bocht doorgaans is en voorrang heeft kan dit voor dat verkeer aanleiding zijn om even gas terug te nemen en op te letten.
  4. In de bochten wordt ook overrijdbare markering aangebracht om dit kruispunt er nog meer uit te laten springen.

Na uitvoering van de maatregelen zal er een evaluatie plaatsvinden.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief