Verbinden en samenwerken

Verbinden en samenwerken

18-12-2018

Tijdens de drukbezochte Eindejaarsbijeenkomst van ZO op maandag 17 december sprak onze voorzitter Harry Marissen alle leden en relaties bij oer de ontwikkelingen op Zuidoost. Zijn eindejaarsspeech stond in het teken van het thema “verbinden”. Volgens Marissen is er momenteel sprake van een vruchtbare samenwerking met de drie andere bedrijvenverenigingen, en ook met de gemeente Groningen. Dat komt volgens hem ook wel goed uit, omdat Groningen alles op alles zal moeten zetten om in 2035 energieneutraal te kunnen zijn.

Scandinavische havens

Een van de projecten die Harry aansneed was het onderzoek naar de Scandinavische havens. Ondernemers gevestigd op het bedrijventerrein Zuidoost vinden dat Groningen optimaal bereikbaar moet blijven voor vrachtschepen en daarom moeten de Scandinavische havens niet plaats maken voor woningbouw. ‘Eén vrachtschip vervoert net zo veel als 120 vrachtauto’s. Het is onbestaanbaar wanneer Groningen straks geen haven voor vrachtschepen meer zou hebben. Een goede aanlegsteiger voor bulkgoederen is cruciaal voor Groningen!’. Dat zei maandagavond voorzitter Harry Marissen van Bedrijvenvereniging Zuidoost (ZO).

Woningbouw

Volgens Harry Marissen overweegt de gemeente om de Scandinavische havens op te heffen, en om het gebied geschikt te maken voor woningbouw. In verband daarmee onderzoekt bureau Ecorys momenteel wat de economische betekenis is van deze havens. ‘Maar wij willen de opdracht graag verruimen, want we willen dat er ook wordt gekeken naar de ecologische betekenis van deze havens’.

Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen

Een volgend thema betrof duurzaam bouwen. Volgens Marissen zou Zuidoost in Groningen graag een ‘’Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen” realiseren, naar voorbeeld van Rotterdam. “In zo’n Innovatiecentrum kunnen ondernemers een kijkje nemen om te zien op welke manier je kunt  vergroenen. Wanneer je zo’n voorbeeld bekijkt spreekt dat meteen veel meer tot de verbeelding dan een abstract verhaal. Wij zouden zo’n centrum graag realiseren samen met het Noorderpoort’.

Automotive

De voorzitter vroeg ook aandacht voor de snelle ontwikkelingen binnen “automotive”. Binnen enkele jaren al zal een aanzienlijk deel van het wagenpark in Groningen elektrisch zijn. ‘Maar veel van de medewerkers bij de garagebedrijven zijn daar nog niet klaar voor. Wij willen graag kijken of er opleidingen zijn voor deze medewerkers om ook hen klaar te maken voor de toekomst.’

Community

Marissen liet weten dat hij streeft naar een “community” van ondernemers rondom zuidoost. Dankzij zo’n community kunnen ondernemers ook sneller worden geïnformeerd over mogelijk ook voor hen interessante projecten.

Bron artikel: groc.nl
Foto: copyright Bedrijvenvereniging Zuidoost

Schrijf je in voor de nieuwsbrief