Vakantie? Tips voor de beveiliging van je bedrijfspand

Vakantie? Tips voor de beveiliging van je bedrijfspand

09-07-2019

In de laatste weken voor de vakantie moet er nog zo veel. Sommige zaken schieten er dan bij in, zoals bijvoorbeeld aandacht voor de veiligheidsaspecten in en rond het bedrijfspand. Lees hier de tips van de BBOG om je bedrijfspand veilig de vakantie door te loodsen.

Veiligheidscheck

De vakantieperiode is in zicht en dan wil je graag nog zoveel mogelijk zaken afronden. Met een gerust gevoel op vakantie gaan! Dus het ‘gas gaat er op’ en er wordt flink doorgewerkt. Vergeet in alle drukte niet om nog even een ‘veiligheidscheck’ te doen. Terwijl jij zorgeloos op pad gaat richting vakantieoord, slaan anderen hun slag.

Illustratief is dat in de maand juni een aanzienlijke toename van open ramen, deuren en hekken alsmede van zwerfafval en opstapeling van (brandbare) spullen op toegankelijke plekken is geconstateerd. Wellicht heeft het te maken met de lange zomerdagen en het mooie weer. Het is niet goed voor de veiligheid op de bedrijventerreinen. Meer alertheid van de ondernemers zelf is geboden.

Checklist

Het moet in ieder geval een goed gevoel geven dat de collectieve surveillance van BBOG* op de bedrijventerreinen ook in de vakantieperiode gewoon ‘open’ is. CRUON en politie blijven alert en waakzaam. Maar je kunt wel een handje helpen door de volgende checklist af te vinken:

  1. Deuren, ramen en hekken goed afsluiten.
  2. Maak het eventuele ‘binnendringers’ niet gemakkelijk en haal ‘opstapjes’ zoals kratten, pallets, stenen e.d. weg.
  3. Brandbare spullen, zoals pallets e.d. afvoeren of veilig opslaan en containers binnen of tenminste uit het zicht plaatsen.
  4. Eventuele alarminstallatie inschakelen en zorgen voor een of meerdere bereikbare contactperso(o)n(en) (inclusief telefoonnummers). Dat geldt ook voor automatische brandmeld- en blussystemen.
  5. Het regelen van een goede alarmopvolging wordt zeer aanbevolen en informeer meldkamers en alarmcentrales.
  6. Serverruimte afgesloten en zijn toegangscodes en wachtwoorden van het interne netwerk goed voor derden verborgen?
  7. Contract met beveiligingsbedrijf CRUON voor opvolging en soortgelijke dienstverlening? Laat weten dat je met vakantie bent. CRUON is dan extra alert.

Extra service van CRUON

Tijdens de vakantieperiode biedt CRUON extra service voor diegenen die geen ‘standaardcontract’ voor alarmopvolging hebben. Voor €50,- biedt CRUON deze service gedurende de vakantieperiode. Voor meer informatie kun je contact zoeken met Harold Vermeer van CRUON via telefoonnummer 050 7600650.

De BBOG wenst je in ieder geval een hele fijne en ongestoorde vakantie.

Over de BBOG

De gezamenlijke surveillancerondes vinden plaats conform de afspraken binnen BBOG (Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen). Binnen BBOG werken gemeente, politie, veiligheidsregio en bedrijvenverenigingen onder het motto Schoon, Heel en Veilig samen aan criminaliteitspreventie, beveiliging en veiligheidszorg op de bedrijvenlocaties in Groningen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief