Update werkzaamheden nieuwe op- en afrit Kieler Bocht

Update werkzaamheden nieuwe op- en afrit Kieler Bocht

03-07-2020

Momenteel werkt aannemer Combinatie Herepoort aan de nieuwe op- en afrit bij de Kieler Bocht op Zuidoost. Hierdoor vindt er o.a. een korte afsluiting van de Kieler Bocht plaats tussen 8 en 10 juli. Lees hier meer in deze updatebrief van Aanpak Ring Zuid.

Brief werkzaamheden Kieler Bocht

Combinatie Herepoort is momenteel bezig aan de Kieler Bocht met de afbouw van de nieuwe aansluitingen van het industrieterrein Eemspoort op de zuidelijke ringweg. In deze brief informeren wij u over het vervolg van de werkzaamheden en de mogelijke hinder.

In 2020 realiseert Combinatie Herepoort de nieuwe aansluitingen op de zuidelijke ringweg bij de Kieler Bocht. De komende weken werken we verder aan het afbouwen van de nieuwe oprit (werkvak 1), zoals het plaatsen van lichtmasten, het aanbrengen van de bestrating en het aanleggen van groen. Ook bouwen we de aansluiting van de Kieler Bocht op de nieuwe oprit. Zie voor de werklocaties de afbeelding in deze brief. In werkvak 2 gaan we de bovenlaag verwijderen. De werkzaamheden voeren we uit opdoordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Openstelling

Begin augustus gaat de nieuwe oprit bij de Kieler Bocht open. Zodra de openingsdatum definitief is, laten we u dat weten. Nadat de nieuwe oprit in gebruik is kunnen we in augustus de oude oprit slopen (verwijderen van de geleiderail, de verlichting, het asfalt en kabels en leidingen). Vervolgens bouwen we op deze plek in september de nieuwe afrit. Begin september werken we daarnaast in een aantal nachten aan het aanpassen van een portaal (constructie waar bebording aan hangt). Hiervoor zullen enkele afsluitingen op de ringweg nodig zijn. Wij informeren u hierover per brief. Begin oktober is ook de nieuwe afrit bij de Kieler Bocht klaar en kan het verkeer deze in gebruik nemen (beoogde datum openstelling op maandag 5 oktober).

Verkeershinder

De werkzaamheden zijn grotendeels in de berm tussen de Kieler Bocht en de zuidelijke ringweg. Wel is het nodig om van woensdag 8 juli om 07.00 uur tot vrijdag 10 juli om 17.00 uur de Kieler Bocht op deze plek af te sluiten voor al het verkeer (zie afbeelding). Dan gaan we alvast de aansluiting van de Kieler Bocht op de nieuwe op- en afrit aanleggen. We verwijderen het oude asfalt en brengen nieuw asfalt en markering aan. Bedrijven aan de Kieler Bocht blijven bereikbaar en het verkeer wordt ter plaatse omgeleid met gele bebording.

Vragen en klachten

Met vragen of klachten kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl of via de website www.aanpakringzuid.nl. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Oost of blijf op de hooogte via onze SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden

Met vriendelijke groet,

Bert Kramer,
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort

Schrijf je in voor de nieuwsbrief