Update BBOG: Spieden en speuren door nachtelijk Groningen

Update BBOG: Spieden en speuren door nachtelijk Groningen

16-05-2018

Negen medewerkers van beveiligingsbedrijf CRUON rijden in de nacht over de bedrijventerreinen in Groningen. Deze nachtelijke rondes maken deel uit van de afspraken die een collectief van bedrijvenverenigingen, gemeente, politie en brandweer (de BBOG) heeft gemaakt over surveillance op de bedrijventerreinen. CRUON voert uit en BBOG stuurt aan en legt de verbinding met relevante partijen en instanties.

Met Hille op pad

BBOG spreekt met Hille, surveillancemedewerker bij CRUON tijdens een nachtelijke ronde. Eerst een korte introductie bij CRUON. CRUON heeft een eigen meldkamer, van waaruit de auto’s worden aangestuurd. Er is een route gepland, maar de actuele situatie is in belangrijke mate bepalend. We rijden met Hille mee, van Oost naar West en via een omweg weer terug. Onderweg komen we diverse zaken tegen, zoals open en omgevallen containers. Pallets in hoeken en gaten: potentiele gevaren voor vervuiling en brand. Een fiets die niet op slot staat. Grofvuil op de stoep en in de berm. Op een parkeerplaats bij de meubelboulevard ontmoeten we niet alleen aardige jongens met hun geliefkoosde voertuigen maar ook oude, verweerde bankstellen. En ondertussen krijgen we waardevolle informatie over evenementen die binnenkort gaan plaats vinden.

Verontrustend

Diverse ramen en hekken zijn niet gesloten en een hek dat wel dicht en afgesloten is, biedt voldoende kruipruimte om eronderdoor te kruipen. Dit hek verschaft zo toegang tot een absoluut gevaarlijke zand- en grondopslag. Als het kan, stopt Hille een briefje met haar bevindingen in de brievenbus van het betreffende bedrijf. Ronduit verontrustend is de schakelkast in de buurt van de zuidelijke ringweg. Een ingetrapte deur en blootliggende panelen, kabels en draden.

Hille noteert en schrijft op. Als het kan, doet ze de deur, het hek en het raam, in ieder geval voor het oog, dicht. Het rapport van de avond wordt er eentje met een gevarieerde inhoud. Meldingen over kapot straatmeubilair gaan richting gemeente, meestal via de app MeldStad. En eventueel worden de volgende dag nog de nodige telefoontjes gepleegd.

Zien en gezien worden

Ogen en oren staan wijd open. We hebben te maken met een getrainde en ervaren surveillancemedewerker die weet waar de ‘zwakke’ plekken zitten. Kijken, kijken en je oor te luisteren te leggen niet alleen bij de collega’s die ook op route zijn maar zeker ook bij de mensen die je in de nacht tegen komt. Waar we mensen tegen komen, spreekt Hille ze aan. Met uitleg over het doel van de surveillance. Sommigen zijn rap uit het zicht, wellicht aanwezig met minder goede bedoelingen. Anderen zijn aan het werk en maken graag een praatje. Zo zien we een auto met aanhanger op een donker plekje. Een klein rondje rijden, terug, en dan is de auto verdwenen! We maken een praatje met de eigenaar van Koning’s snacks die laat in de avond bezig is met de voorbereidingen voor de volgende dag. Vol trots laat hij zijn spullen zien; hij heeft zijn zaakjes prima voor elkaar. We spreken met de beheerder van de materieelopslag van Herepoortcombinatie, de aannemerscombinatie voor de ombouw van de zuidelijke ringweg, en zien een indrukwekkende hoeveelheid (verkeers)borden en ander materieel die je bij verkeersafzettingen nodig hebt.

Terug op de basis

We zijn terug op de basis. Even napraten en kennismaken met de volgende ploeg van surveillanten. Het is een gemengde groep met vrouwen en mannen die trots zijn op het werk wat ze doen. Terecht! Geoefende ogen die ongerechtigheden constateren en doorgeven aan degenen die het aangaan, voorkomen verder onheil. Sommigen doen het werk al heel erg lang. Een teken dat ze het werk met plezier doen. 

Dat die geoefende ogen mede worden aangestuurd door het georganiseerd bedrijfsleven in de stad is een goede zaak die mogelijk wordt gemaakt met gelden vanuit Het Fonds (voor ondernemend Groningen) en cofinanciering door de gemeente.

Over BBOG

BBOG staat voor de Stichting Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen. De stichting heeft als doel om voorkomende criminaliteit terug te dringen in een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie en bedrijvenverenigingen. Zij ontplooit activiteiten die betrekking hebben op criminaliteitspreventie, beveiliging en veiligheidszorg. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief