Update BBOG: Je ziet ons niet, maar we zijn er wel!

Update BBOG: Je ziet ons niet, maar we zijn er wel!

16-04-2019

Eens per kwartaal organiseert BBOG een gezamenlijke actie met bedrijvenverenigingen, politie, brandweer en beveiligingsbedrijf CRUON. Doel is om met gezamenlijke ogen en oren te kijken naar de veiligheidssituatie op de bedrijventerreinen, buiten de ‘normale bedrijfsuren’. Lees hier hoe het ervoor staat.

Kaartje of voetafdruk?

Zijn ramen, deuren en hekken gesloten? Kunnen we min of meer ongezien naar binnen ‘sluipen’?  Alles in orde dan laten we een kaartje achter dat we geweest zijn. Een gemakkelijke entree? Met een voetafdruk laten we weten dat de toegang relatief gemakkelijk is gebleken. Dat geldt voor ons maar ook voor lieden die kwaads in de zin hebben. Zijn er eigenaren of beheerders in de buurt, dan spreken we ze aan. Dit keer zijn MartiniTrade park en de omgeving van het Martiniziekenhuis aan de beurt.

Binnensluipen eenvoudig

Het binnensluipen lukt aardig. Voor sommigen is het schokkend te weten dat we zo eenvoudig naar binnen kunnen komen. Een stoppenkast ligt voor handen, een serverruimte is ‘vrij’ betreedbaar. Een zij-ingang biedt toegang tot kostbare spullen. Een blik op een mobiele telefoon leert dat ook de digitale wereld gemakkelijk valt binnen te komen: een printer biedt via WiFi connectiemogelijkheden. Hacken doen we niet maar wat te denken van papiercontainers en brievenbussen; daar valt van alles uit te ‘phishen’. Bij toeval stuiten we op een onbekende woonsituatie. Bouwvakkers ‘wonen’ in het te verbouwen bedrijfspand. We zien dat er slordig met (bedrijfs)afval wordt omgegaan. Jammer voor het aangezicht in een omgeving met fraai vorm gegeven gebouwencomplexen.

Resultaten

Het resultaat van de actie: we laten 11 ‘voetafdrukken’ achter en bij 15 adressen een kaart dat we zijn geweest en de zaak in orde hebben bevonden. En de conclusie is dat zo’n gezamenlijke actie zin heeft en meer aandacht voor en alertheid op de eigen bedrijfsveiligheid en de bedrijfsomgeving zeker geboden is. De aanwezigheid van politiemensen in uniform draagt bij aan een goed verloop van de actie.

Over de BBOG

De gezamenlijke surveillancerondes vinden plaats conform de afspraken binnen BBOG (Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen). Binnen BBOG werken gemeente, politie, veiligheidsregio en bedrijvenverenigingen onder het motto 'Schoon, Heel en Veilig' samen aan criminaliteitspreventie, beveiliging en veiligheidszorg op de bedrijvenlocaties in Groningen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief