Update BBOG: Deuren staan open!

Update BBOG: Deuren staan open!

24-05-2019

In blauw, zwart en andere kleuren liep het team van de BBOG met bedrijvenverenigingen, politie, brandweer en beveiligingsbedrijf CRUON onlangs over ons bedrijventerrein Zuid-Oost: de ‘witte voetenactie’ van BBOG*. Dit keer in gezelschap van mensen van een bedrijf dat het perspectief voor hackers in ogenschouw neemt. Dat gebeurt te voet en per scooter.

Voetafdruk

Rond de 60 bedrijven krijgen een kaartje dat we geweest zijn en geen ‘ongerechtigheden’ hebben aangetroffen. Bij 19 bedrijven laten we een ‘voetafdruk’ (met tekst) achter ten teken dat de toegang relatief gemakkelijk is gebleken.

Een behoorlijk aantal bedrijven blijkt ook bij nacht en ontij gastvrij. Althans deuren en hekken staan open dan wel zijn gemakkelijk te openen. Soms loeien letterlijk de alarmbellen maar of dat voldoende helpt om kwaadwillende voorbijgangers te weren?

Brievenbussen makkelijk te kraken

Postbussen worden gevuld door de postbode maar zijn een gemakkelijke bron van informatie door de open opstelling. Met een paar lange vingers en/of de hulp van een potlood vis je de post er gemakkelijk uit. En zo komen bijvoorbeeld brieven van de belastingdienst tevoorschijn. Ook papiercontainers blijken een bron van informatie. Op een enkele uitzondering na zijn ze open en ‘vrij’ toegankelijk.

We zien rekeningafschriften, een arbeidsovereenkomst, kopieën van e-mails en handige plattegronden. Na enig combineren en deduceren kun je tot aardige conclusies komen over de (digitale) toegankelijkheid van personen, bedrijven en instellingen. Dat versterkt zich wanneer we door een raam de naam van een computer en waarschijnlijk het wachtwoord van het netwerk kunnen zien.

Kostbare aanhangers

Op een andere locatie zien we kostbare aanhangers gereed voor aankoppeling staan. Ook nu blijkt weer dat een gezamenlijke actie zin heeft en nog steeds dat meer aandacht voor een alertheid op eigen bedrijfsveiligheid en bedrijfsomgeving geboden is. Het is een mooi initiatief, waarbij niet uit het oog mag worden verloren dat een groot deel van de bezochte bedrijven en instellingen zijn of haar zaakjes wel goed voor elkaar heeft.

Over de BBOG

De gezamenlijke surveillancerondes vinden plaats conform de afspraken binnen BBOG (Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen). Binnen BBOG werken gemeente, politie, veiligheidsregio en bedrijvenverenigingen onder het motto Schoon, Heel en Veilig samen aan criminaliteitspreventie, beveiliging en veiligheidszorg op de bedrijvenlocaties in Groningen.

Bron artikel en copyright foto's: BBOG

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Actueel

Contact