Scandinavische Havens: samenwerken aan de toekomst van het gebied

Scandinavische Havens: samenwerken aan de toekomst van het gebied

26-09-2019

Graag informeert ZO je over de afronding van het onderzoek naar  “(Economische) waarde van watergebonden bedrijvigheid in Groningen”. Dit onderzoek naar de Scandinavische Havens op Zuidoost is uitgevoerd door het bureau Ecorys. Het definitieve rapport is nu beschikbaar en kun je hier downloaden.

Visie Eemskanaalzone

In de visie Eemskanaalzone heeft de gemeenteraad van Groningen de ontwikkeling van de Oosterhaven tot aan Meerstad in vier deelgebieden vastgelegd. Voor deelgebied twee (de Scandinavische Havens) heeft bedrijvenvereniging ZO in samenwerking met betrokken bedrijven en de gemeente Groningen onlangs onderzocht wat de ontwikkelmogelijkheden zijn van de nautische en maritieme sector. Het adviesbureau Ecorys heeft dit onderzoek uitgevoerd.

Eindrapport

Het eindrapport “Waarde van watergebonden bedrijvigheid in Groningen” is in een gebiedsbijeenkomst voor ondernemers op 13 juni 2019 besproken en na die bespreking nog aangevuld. In het rapport is omschreven dat de Scandinavische Havens een unieke overslaglocatie bieden met diep vaarwater (± 4 meter) in de directe nabijheid van de (binnen)stad. Op dit moment heeft het gebied een bijzondere samenstelling van bedrijven met een economische / maatschappelijke functie voor de stad.

In een reactie op het eindrapport heeft de gemeente Groningen aangegeven de economische functie van de Scandinavische Havens minimaal de komende 10 jaar te willen behouden. De bedoeling is nu om met alle betrokken partijen samen te werken aan de toekomst van de Scandinavische Havens.

Hoe nu verder?

De komende periode verkennen we met gebruikers, eigenaren, gemeente en bedrijvenvereniging ZO hoe er ruimte kan zijn voor economische functies die een goede mix kunnen zijn van wonen én werken. Daarnaast werken we samen aan een strategie voor de openbare ruimte: wat doen we in de tussentijd om het gebied voldoende ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid te laten houden en hoe werken we toe naar een mogelijke nieuwe invulling van het gebied.

Vervolgens maken we samen afspraken over de toekomst van de Scandinavische Havens en over de investeringen in eigen terreinen en in de openbare ruimte. Hierbij gaan we in op vragen als: waar heeft het gebied en waar hebben de ondernemers behoefte aan? Willen bedrijven investeren? Is tien jaar daar geschikt voor? Wat hebben bedrijven nodig van de gemeente Groningen en van de bedrijvenvereniging ZO?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief