Rioolrenovatiewerkzaamheden Bornholmstraat

Rioolrenovatiewerkzaamheden Bornholmstraat

10-07-2018

De gemeente Groningen gaat een gedeelte van het hoofdriool aan de Bornholmstraat renoveren door middel van de zogenaamde kousmethode. Door in delen in het bestaande hoofdriool een met hars geïmpregneerde kous aan te brengen en uit te harden, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Dankzij deze methode ligt de Bornholmstraat niet wekenlang open en wordt de overlast tot een minimum beperkt. De rioolrenovatiewerkzaamheden hebben geen direct verband met de rioolwerkzaamheden die op dit moment worden uitgevoerd ter hoogte van HANOS. Op die locatie is een volledig nieuw rioolstelsel aangelegd. Uitvoering: Aarsleff Leidingrenovatie BV.

Planning

Week 28 aanleg tijdelijke afvoerleiding
Voor het waarborgen van het transport van het afvalwater wordt een tijdelijke afvoerleiding in de berm van het fietspad aangelegd. Het tracé van deze tijdelijke afvoerleiding is tussen HANOS en Noorderpoort Automotive en Logistiek (zie bijlage). De tijdelijke afvoerleiding kruist twee keer de Bornholmstraat, de Herningweg en drie inritten langs het fietspad. Door het toepassen van leidingbruggen zorgen wij ervoor dat het verkeer onder deze tijdelijke afvoerleiding kan doorrijden. Tijdens het opbouwen van deze leidingbruggen wordt echter de doorgang voor het verkeer tijdelijk gestremd. De bouw van de leidingbruggen voeren wij buiten de spits, onder begeleiding van verkeersregelaars uit. De tijdelijke afvoerleiding wordt aan het eind van week 30 weer opgeruimd en afgevoerd.

Week 29/30 aanbrengen kunststof binnenvoering

In week 29 brengen wij de kunststof binnenvoering aan in het hoofdriool tussen parkeerplaats P3 Euroborg en de Beneluxweg. Om de doorstroming van het verkeer en de aanvoerroutes richting bedrijven (inritten) hierbij zo min mogelijk te hinderen worden deze werkzaamheden in deze week in de avond/nacht tussen 19:00 uur en 7:00 uur uitgevoerd. In week 30 brengen wij de kunststof binnenvoering aan in het hoofdriool tussen parkeerplaats P3 Euroborg en HANOS. Hierbij worden geen inritten van bedrijven gestremd, zodat wij deze werkzaamheden overdag uitvoeren.

De rioolrenovatie aan Noordzijde van de Bornholmstraat tussen de Beneluxweg en Sontweg voert de aannemer pas medio oktober uit. Reden hiervoor is dat hierbij een andere uitvoeringstechniek wordt toegepast en hiervoor hebben wij op dit moment geen capaciteit om dit aaneengesloten met de werkzaamheden aan de Zuidzijde te doen.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief