Proef met datagestuurd rioolbeheer op Euvelgunne

Proef met datagestuurd rioolbeheer op Euvelgunne

06-07-2018

Bij hevige regen kan de riolering op bedrijventerrein Euvelgunneop Zuidoost het aanbod niet aan. Gevolg: straten die blank staan op het bedrijventerrein en overstort van rioolwater op onder meer vijvers in de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk. De oplossing zoekt ZO met partners in een voor Nederland zeer innovatieve aanpak: datagestuurd rioolbeheer in combinatie met stimulering van bedrijven om hun regenwater af te koppelen van de riolering en juist te profiteren van al dat schone hemelwater.

Euvelgunne is een typisch jaren ’70, jaren ’80 bedrijventerrein, met veel verharding, vrij dicht bebouwd met bedrijven en zonder een gescheiden rioleringssysteem. Bij extreme regenval kan de regen alleen weg via de riolering, die het grote aanbod al snel niet meer aankan. Te veel aanvoer vanaf Euvelgunne op de riolering betekent heel simpel dat het ergens over de rand gaat. Vaak betekent dat, dat er riooloverstort plaatsvindt op vijvers elders in de stad, met name in de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk.

Proefproject

Daarom is de gemeente met dit proefproject gestart om het aanbod van afvalwater te beperken: deels door de regenwaterafvoer van bedrijven af te koppelen van de riolering en deels door gecontroleerd het afvalwater bij extreme regen direct te storten op het Winschoterdiep. De proef is een initiatief van de gemeente Groningen samen met ZO en wordt gefinancierd door de gemeente, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, ZO met gelden uit Het Fonds en Regio Groningen Assen. De proef dient als showcase voor alle bedrijventerreinen in Noord-Nederland, vanwege de unieke aanpak die op bedrijventerreinen nog niet wordt toegepast.

Rioolbeheer met sensoren en meetpunten

De initiatiefnemers zijn Dries Jansma en Anne Helbig van de gemeente Groningen. Dries Jansma: “Het afvalwater van Euvelgunne is redelijk schoon. Zeker in situaties met veel regen is de verwachting dat het water zó schoon is dat je het veilig kunt overstorten in het Winschoterdiep. Daarmee wordt de rest van het systeem ontlast. We hebben als gemeente veel ervaring met het meten en monitoren van de kwantiteit en de kwaliteit van de overstort bij hevige regen. Dat geeft ons een goed uitgangspunt bij deze pilot.”

Na de zomer worden op een aantal plekken meters geplaatst, die de hoeveelheid neerslag en het niveau in het riool meten. Gekoppeld aan het monitoren van de kwaliteit van het afvalwater in vergelijking tot de kwaliteit van het Winschoterdiep kan, in nauw overleg met de waterschappen, het besluit genomen worden om het afvalwater direct te lozen op het oppervlaktewater. Daarmee wordt de capaciteit van het rioolstelsel in de aanpalende wijken ontzien en is er minder vaak noodzaak voor overstort in vijvers. Dit betekent dat wijken als de Oosterparkwijk kunnen profiteren van duurzaam waterbeheer op Euvelgunne.

Afkoppelen van regenwater door bedrijven

De tweede poot van deze showcase is het afkoppelen van de regenwaterafvoer van de riolering door bedrijven. Ruim 30 bedrijven op Euvelgunne doen mee aan een onderzoek wat bij hun bedrijven hiervoor de mogelijkheden zijn, inclusief mogelijkheden voor hergebruik van regenwater. Bedrijven die maatregelen nemen, kunnen hiervoor een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente. Anne Helbig: “De gemeente is bereid om de investering die anders nodig zou zijn voor het vervangen van de riolering in te zetten voor subsidie.” Daarnaast krijgen alle deelnemers een advies op maat door SWECO, inclusief de begrote kosten die uitvoering hiervan met zich meebrengen.

Bron artikel en afbeelding: GROC

Schrijf je in voor de nieuwsbrief