Presentatie van subsidieregeling Euvelgunne op 6 november tijdens Promotiedagen

Presentatie van subsidieregeling Euvelgunne op 6 november tijdens Promotiedagen

01-11-2018

De bestuurlijke presentatie van de subsidieregeling Euvelgunne vindt plaats op dinsdag 6 november om 19.00 uur, tijdens de Promotiedagen in Groningen. Ondernemer op Euvelgunne? Dan ben je hier van harte welkom!

Wateroverlast bij hevige regenval

Op het deel Rigaweg/Gotenburgweg van bedrijventerrein Euvelgunne leidt hevige regenval – als gevolg van de klimaatverandering – tot wateroverlast op het terrein zelf en in de binnenstad. Het afgelopen jaar is samen met de daar aanwezige bedrijven onderzocht welke maatregelen er kunnen worden genomen.

Het totaal aan mogelijke maatregelen blijkt ruim voldoende om de wateroverlast op het terrein van Euvelgunne en de belasting van de riolering elders in de stad fors terug te brengen. De maatregelen kunnen bovendien in belangrijke mate bijdragen aan de beperking van hittestress, de vermindering van het energie- en drinkwatergebruik van bedrijven en het aantrekkelijker maken van de werkomgeving.

Oplossingen

De gemeente is enthousiast over de mogelijke oplossingen en wat die voor onze stad, voor het bedrijventerrein en voor de individuele bedrijven kunnen betekenen. Zij wil daarom graag overgaan tot het uitvoeren van maatregelen en het ontwikkelen van een showcase. Daartoe is een subsidieregeling samengesteld die het voor alle deelnemende bedrijven aantrekkelijk maakt om daadwerkelijk in maatregelen te investeren. De regeling is flexibel en zo opgezet dat de eigen bijdrage altijd in verhouding staat tot de terugverdientijd en de baten voor het bedrijf.

Op 6 november, tijdens de Promotiedagen wordt de regeling nader toegelicht.

Deze bijeenkomst is met name ook interessant voor alle bedrijven in Noord-Nederland die in het kader van dit project diensten of goederen kunnen leveren. En voor bedrijven die willen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe technologie voor het klimaatbestendig maken van bedrijventerreinen.

Locatie: MartiniPlaza, zaal 5 en 6
Datum: Dinsdag 6 november 19.00 – 19.50 uur

‘Klimaatbestendig Euvelgunne’ is een samenwerkingsproject van:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief