Pilot Zun op ’t Dak in volle gang!

Pilot Zun op ’t Dak in volle gang!

24-05-2019

De pilot 'Zun op’t Dak' is in volle gang! Dit project draait rondom de verduurzaming van ons bedrijventerrein Zuidoost. Lees hier hoe het project verloopt. En het mooie is: je kunt je nog aanmelden voor deze pilot.

De aanleiding

Gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal te zijn. Daarvoor moet ongeveer 60 procent van de elektriciteitsbehoefte met zonnepanelen worden opgewekt. Dat lukt alleen in samenwerking met de ondernemers en inwoners van Groningen. Ohpen Ingenieurs is voor 2019 door de gemeente en de Bedrijvenvereniging Zuidoost gecontracteerd voor de pilot ‘Zon op ’t Dak’. Dit jaar kun je dan ook nog gebruik maken van de kosteloze begeleiding van een van onze adviseurs. Met de inzet van Ohpen ontzorgen we je volledig: we adviseren en dragen zorg voor de hele businesscase, checken het dak en bespreken financierings- en subsidiemogelijkheden met je. Een adviesgesprek kost niets voor ondernemers op Zuidoost. Op basis van het adviesrapport maak je de keuze voor ‘Zun op ’t dak’ en zorgt Ohpen voor de verdere afhandeling tot het moment waarop de zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Zo kunnen ondernemers zich blijven focussen op de bedrijfsvoering en tegelijkertijd een wezenlijke duurzame bijdrage leveren aan hun onderneming én de maatschappij.

De stand van zaken

De Pilot Zon op Dak is in volle gang! En komende tijd worden er nog volop bedrijven bezocht.

Inmiddels zijn er:

  • ruim 20 bedrijven bezocht;
  • ruim 20 adviesrapporten geleverd die de ondernemers helpen keuzes te maken in hun verduurzamingstraject;
  • 5 betrouwbare installatiepartners uitgekozen. Het overgrote deel is gevestigd op het bedrijventerrein zelf;
  • en voor 6 bedrijven gedegen offertes aangevraagd!

De reacties van de ondernemers zijn veelal positief en enthousiast. Er is wil om te verduurzamen. Ook de business cases zijn positief: bedrijven verdienen hun investering in 7 tot 8 jaar terug en besparen daarna aanzienlijk op hun energiekosten. En voor grootverbruikers verkleint de SDE+ subsidie de stap naar duurzame energieopwekking aanzienlijk.  

Hoe werkt het?

Hoe ziet een adviesgesprek voor Zon op dak eruit?

Voorafgaand aan de afspraak maken wij alvast een indicatief legplan met opbrengstberekening en stellen we de businesscase op. Tijdens het bezoek bespreken we de gemaakte stukken, bekijken we de mogelijkheden, beoordelen we de dakconstructie op basis van beschikbare tekeningen en beoordelen we de capaciteit van de hoofdaansluiting. Na afloop maken we een uitgebreid adviesrapport voor jouw locatie en sturen dit naar je toe. Zo kun je alles nog eens rustig nalezen. Met dit adviesrapport kun je offertes opvragen. Ook dat regelen wij kosteloos voor je - als je dat wil-, bij de door ons geselecteerde installateurs of bij jouw huisinstallateur. Indien van toepassing vragen wij ook de SDE+ subsidie voor je aan. Nog geen afspraak? Wel ondernemer op bedrijventerrein Zuidoost? Onze adviseur Bas Hoekstra komt graag bij je langs om de situatie te bekijken. Neem gerust contact op via zonopbedrijfsdaken@ohpen-ingenieurs.nl of bel 06 30 99 57 55.

Vóór de zomer beslissen voor de SDE+ subsidieronde

De doelstellingen van de overheid zijn helder; we moeten verduurzamen. De eisen worden de komende jaren steeds strenger, de vergoeding (SDE) steeds lager. Het is dus interessant tijdig te beslissen.

Zonnepanelen leveren naast een groene bijdrage, ook een interessante financiële bijdrage. Kleinverbruikers kunnen gebruik maken van fiscale en financiële voorzieningen en de salderingsregeling. Voor grootverbruikers van elektriciteit is de SDE+ subsidieregeling speciaal in het leven geroepen. Gedurende de looptijd van 15 jaar (!) ontvang je een vast subsidiebedrag over de opgewekte energie. Na het 15e jaar wekken de zonnepanelen nog steeds stroom op en houd je een besparing op je energierekening. Duurzame stroom en extra opbrengsten dus!

Ohpen Ingenieurs verzorgt de aanvraag van de SDE+ subsidie geheel gratis voor bedrijven van het bedrijventerrein Zuidoost. In het najaar van 2019 zal er weer een gelegenheid zijn om SDE+ aan te vragen. Om de SDE+ aanvraag tijdig voor te bereiden is het goed om in juni/juli helderheid te hebben over je plannen. De vergoeding van de SDE+ die RVO beschikbaar stelt wordt ieder jaar iets minder, daarnaast geldt, wie het eerst komt wie het eerst maalt. Dit alles motiveert dus tot actie! Wij helpen je graag bij een goede afwikkeling van dit traject.

Wel de wens te investeren, maar momenteel niet de financiële ruimte?

Naast eigen middelen kun je de investering voor zonnepanelensystemen op verschillende manieren financieren:

  • In de provincie Groningen verstrekt het Fonds Nieuwe Doen leningen aan initiatieven op o.a. het gebied van energie. Het fonds kent gunstige voorwaarden, een lage rente en is niet bureaucratisch. Kijk ook op https://www.fondsnieuwedoen.nl/
  • Daarnaast kun je kiezen voor een dakhuurovereenkomst of operational lease.

Ohpen adviseert je bij de juiste keuze voor jouw situatie.

Goede samenwerking

Bedrijvenvereniging Zuidoost (ZO) is blij met de pilot. Harry Marissen, voorzitter van ZO: “De samenwerking met de gemeente en Ophen is geweldig in dit project. Wij zijn hier zeer tevreden over. Alle ondernemers moeten stappen zetten om te verduurzamen en een project als dit helpt bedrijven om dit ook te doen. Het is een hele concreet project rondom zonne-energie, dat voorveel ondernemers aantrekkelijk is.” Zun op ’t Dak is niet alleen relatief eenvoudig voor de ondernemers op Zuidoost, het is ook zeer aantrekkelijk. Marissen: “Het mooie is, dat deelname voor ondernemers direct is om te zetten in financieel voordeel. En dat is, naast de zeer gewenste verduurzaming, zeer gunstig voor onze leden.”

Aanmelden

ZO raadt alle ondernemers dan ook aan hun kans te grijpen en zich aan te melden voor dit project. Marissen: “Pak je kans en meld je snel aan voor deze mooie pilot!”

Bron: Ophen Ingenieurs, gemeente Groningen en ZO

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Actueel

Contact