Op naar 2020 met ZO!

Op naar 2020 met ZO!

17-12-2019

Wat een geslaagde Eindejaarsbijeenkomst was het maandag 16 december in de Coendersborg! Een prachtige opkomst, goede gesprekken en een gezellige sfeer. Dank alle leden en relaties voor jullie komst. Wil je meer weten over de plannen van ZO voor 2020? Lees hier dan het artikel dat Hans de Preter schreef voor de GROC.

Bedrijvenvereniging Zuidoost: activiteiten in 2020 nog beter zichtbaar maken voor leden

De vereniging voor bedrijven gevestigd op het bedrijvenpark zuid-oost in Groningen, de Bedrijvenvereniging Zuidoost, wil het komend jaar 2020, nog zichtbaarder worden voor haar leden. De vereniging is op tal van fronten actief voor de aangesloten bedrijven, maar deze zijn daar niet altijd goed van op de hoogte. Het is een van de speerpunten voor het komend jaar om nóg zichtbaarder te worden.

Dat betoogde maandagavond Harry Marissen, voorzitter van de Bedrijvenvereniging Zuidoost. Hij sprak tijdens een goed bezochte Oudejaarsbijeenkomst in restaurant De Coendersborg. Er waren bijna negentig leden naar de bijeenkomst gekomen.

Volgens Harry Marissen is er onlangs door het bedrijf Store Support een onderzoek uitgevoerd onder de leden. Daaraan werd door zestien procent deelgenomen. Eén van de belangrijkste conclusies van het onderzoek was dat leden willen dat de Bedrijvenvereniging méer zichtbaar wordt of blijft. Ook vinden de leden dat de taak van de vereniging vooral ligt in belangenbehartiging. Slechts een beperkt deel van de ondervraagden vindt dat de bedrijvenvereniging zich moet inzetten voor zaken als energietransitie of duurzaamheid.

Scandinavische havens

Marissen - die voor laatste keer een Oudejaarsbijeenkomst leidde omdat hij dit voorjaar afscheid neemt als voorzitter - liet ook enkele belangrijke onderwerpen van het afgelopen jaar de revue passeren.

Zo is de Bedrijvenvereniging zeer actief geweest voor de Scandinavische havens. Dat zijn de havens aan het einde van de Sontweg, met een diepte van vier meter. Deze havens zijn voor de Groningse economie van groot belang, omdat zeeschepen hier kunnen laden en lossen.

Veel belangstelling in De Coendersborg
Veel belangstelling in De Coendersborg

De bedrijvenvereniging heeft zich daarom ingespannen voor het behoud van de zeehavens. Dat was nodig omdat bij de gemeente Groningen ideeën leefden om de havens te dempen en gereed te maken voor woningbouw. Met de gemeente Groningen is nu afgesproken om de havens nog tien jaar open te houden. In die periode kan dan nader worden gestudeerd op de vraag of Groningen de havens zou moeten handhaven of niet.

Boer Dijkhuis

Eerder dit jaar maakte de Bedrijvereniging al bekend dat er plannen zijn voor een beeldje ter herinnering aan de in maart 2019 overleden boer Thies Dijkhuis. Deze heeft er voor gezorgd dat veel groen nabij het bedrijvenpark behouden kan blijven dankzij de Hunzezone. Komend jaar zal het beeld voor Thies Dijkhuis op een sokkel worden onthuld.

De boerderij van wijlen boer Dijkhuis staat nog leeg. Het Groninger Landschap is bezig met een onderzoek naar de vraag hoe er een nieuwe bestemming kan komen voor de boerderij, zodat het gebouw grotendeels behouden kan blijven.

Kantoor

Overigens heeft de bedrijvenvereniging zelf kantoorruimte gehuurd in My Office, zodat er voortaan een eigen ruimte beschikbaar is, en dat is zeer welkom voor het houden van vergaderingen of andere bijeenkomsten.

Bron artikel: groc.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief