Nieuw lid Jannes Heusinkveld stelt zich voor

Nieuw lid Jannes Heusinkveld stelt zich voor

08-06-2022

Wat is je naam en bedrijfsnaam?
Jannes Heusinkveld van The Fieldwork Company B.V.

Wat is je functie?
Bedrijfseigenaar

Wat doen jullie?
The Fieldwork Company ontwikkelt kennis en technieken die nodig zijn om aquatische natuur te herstellen en bestaande natuur en kustzeeën beter te beschermen.

We zijn een klein team van practical thinkers. Daarom opereren we snel, flexibel en vernieuwend. Inspiratie vinden we in de natuur. En we werken met de natuur samen. Wij zijn natuurliefhebbers, mariene ecologen, onderzoekers, technici en innovators die altijd op zoek zijn naar nieuwe kennis, oplossingen en praktische toepassingen die wel werken!

We leveren ecologische onderzoeksgegevens, logistieke oplossingen, biodegradeerbare 3D-geprinte prototypes, nature based solutions, ecotechnologie en technische assistentie. Voor analyse, rapportage en kennisdeling werken we samen met onze partners. Nationaal en internationaal beschikken we over een netwerk van overheden, kennisinstellingen, ngo’s en bedrijven die ecosysteemherstel en kennisontwikkeling tot doel hebben.

The Fieldwork Company heeft al meer dan 10 jaar ervaring met het herstel van zeegrasvelden en schelpdierriffen. Onze 3D-printers leveren de biologisch afbreekbare structuren die ondersteunen in ecologische herstelprojecten. Zeegraszaad oogsten we sinds enkele jaren in onze zeegraskwekerij. Deze vorm van aquacultuur is internationaal een primeur!

Onze expertise op het gebied van drone surveillance en verwerking van beelddata zetten we niet alleen in voor reguliere ecologische monitoring.  We houden van een uitdaging en denken graag mee in de toepassing en ontwikkeling van nieuwe survey technieken.

Waarom ben je lid geworden?
We zitten al langer met een opslag in Loods “De Stockholm” aan de Stockholmstraat 2B maar sinds enkele maanden zijn we ook officieel verhuisd van de van Schendelstraat naar de loods. Sinds mei 2022 houden we hier kantoor. Samen met de andere nautische bedrijven in de loods zijn we verenigd in Vereniging De Stockholm.

Wat verwacht je van ons?
Een mogelijkheid om de relaties met onze buurondernemers te versterken. Verder houden we een schuin oog op de planologische ontwikkelingen rondom de Stadshavens en hopen bij de BVZO een plek te vinden om onze belangen in te brengen en koppelkansen te vinden bij andere ondernemers voor projecten en toekomstige plannen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Actueel

Contact