Meet the Board: Tom Nicolai

Meet the Board: Tom Nicolai

24-04-2018

Wie zijn de bestuursleden van VBZO, en waar houden zij zich mee bezig? Graag stellen we hen een voor een kort aan jullie voor aan de hand van een paar zakelijke én persoonlijke vragen. Het woord is aan Tom Nicolai, secretaris van de vereniging

"Ik ben advocaat|partner bij Yspeert advocaten. We hebben vestigingen in Groningen, Emmen en Drachten en we richten ons met name op het MKB. We hebben inmiddels een dusdanige omvang (circa 30 advocaten) dat we alle rechtsgebieden waarmee ondernemers te maken hebben bestrijken. Ik ben werkzaam op ons kantoor in Groningen. Ik houd mij in mijn dagelijkse praktijk bezig met het arbeidsrecht en de rechtsgebieden die daarmee raakvlakken hebben (zoals het medezeggenschapsrecht en het sociaal zekerheidsrecht)."

1. Sinds wanneer ben je toegetreden tot het bestuur van VBZO?

"In juni 2016 ben ik toegetreden tot het bestuur van VBZO. Ik vervul de functie van secretaris."

2. Wat is je portefeuille?

"Mijn portefeuille is die van Onderwijs en Arbeidsmarkt. Dat is een ruim begrip. In de kern komt het erop neer dat we als vereniging een toegevoegde waarde willen hebben waar het gaat om de aansluiting/verbinding tussen het onderwijs en de bedrijven op ons bedrijventerrein.

3. Waar wil je je op toeleggen binnen deze portefeuille?

"Samen met collega-bestuurslid Harry Bouma (bestuurssecretaris Noorderpoort) gaan we de komende periode in kaart brengen of er binnen de diverse sectoren die ons bedrijventerrein rijk is gemeenschappelijke knelpunten zijn op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Op grond daarvan kan dan worden onderzocht of oplossingen mogelijk zijn."

4. Heb je een vraag aan de leden van VBZO? Zo ja, hoe kunnen ze je bereiken?

"Vanuit mijn portefeuille hoor ik graag van onze leden op het bedrijventerrein tegen welke problemen of obstakels ze aanlopen waar het gaat om bijvoorbeeld het opleiden- dan wel aannemen van personeel. We zullen eerst de problemen uit de praktijk moeten inventariseren en beoordelen voordat we kunnen nadenken over mogelijke oplossingen."

Persoonlijk kader

  • Waar ben je geboren? "Dronten"
  • Wat is je burgerlijke staat? En kinderen? "Ik ben in 2005 getrouwd en heb een zoon van 10 en een dochter van 8"
  • Woonplaats? "Het prachtige Eelde"
  • Wat was je eerste baan(tje) ooit? "Uiteraard diverse krantenwijken. Ook heb ik een aantal jaar tijdens de schoolvakanties in de keuken van het Martiniziekenhuis (toen nog locatie van Ketwich) gewerkt. Heel leerzaam om te zien wat achter de schermen allemaal nodig is en moet gebeuren om de patiënten een voedzame maaltijd voor te kunnen schotelen."
  • Je favoriete boek? "De Kroongetuige van Maarten ‘t Hart"
  • Je favoriete film? "Ik kies dan voor een serie, `The Bridge`"
  • Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt? "Maak je niet al te druk over zaken waarop je geen invloed hebt"

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Actueel

Contact