Leden dragen nieuwe ideeën aan voor Fondsprojecten

Leden dragen nieuwe ideeën aan voor Fondsprojecten

27-02-2020

Sinds enige jaren heeft ZO de Fondslunch vast op de activiteitenkalender van de vereniging staan. De bijeenkomst is vernoemd naar Het Fonds Ondernemend Groningen (kortweg Het Fonds). Afgelopen woensdag 26 februari zaten we weer met enkele van onze leden aan tafel om na te denken over nieuwe Fondsplannen. Tijdens de lunch werden ook de Fondsprojecten toegelicht: succesvol afgeronde, lopende en toekomstige. We zijn vooral graag met elkaar in gesprek om te praten over wat er leeft bij onze leden en te brainstormen over mogelijke initiatieven. 

Wat kun je met Het Fonds?

Het Fonds maakt het (mede, met co-financiering) mogelijk om gezamenlijke projecten en initiatieven te realiseren op o.a. het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid/mobiliteit, aantrekkelijke bedrijventerreinen, onderwijs en veiligheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn in Zuidoost: Scandinavische havens, rioolbeheersing Euvelgunne, Sontpleinontwikkeling, ophalen zwerfafval, surveillance, aanleg van fietspaden en het Koploperproject. Denk ook aan Zon op daken, elektrische laadpalen, Smart Grid, bewegwijzering, groenvoorziening, collectieve inkoop (veiligheid en afval) en aandacht voor verkeerstroom rondom de ringweg. Ook stadsbrede projecten als bijvoorbeeld ESN / Eurosonic wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds.

Nieuwe ideeën

De aanwezigen werden bijgepraat door Georgette Matthijssen en Harry Bouma van ZO en Berjo Wortmann van Het Fonds. Onder het genot van broodje werden er ook enkele initiatieven geopperd in de richting van verlichting of uitlichting van een gebied in de stad, de aanleg van wandel- en fietspaden daar waar deze nog niet zijn, aanleg van laadpalen en een maandelijkse vrijdagmiddagborrel bij een van de leden.

We zijn ontzettend blij met deze initiatieven en ideeën! Wie weet leiden ze tot aanvragen of andere plannen. Exact waar deze lunch voor bedoeld is; elkaar leren kennen, de werking en mogelijkheden van het Fonds toelichten en met elkaar richtingen en mogelijkheden afstemmen voor de toekomst. Dank aan alle aanwezigen voor hun tijd en bijdrages!

Foto: Georgette Matthijssen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief