Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden N370 op 27 februari

Inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden N370 op 27 februari

14-02-2019

De provincie Groningen nodigt je uit voor een inloopbijeenkomst over de onderhoudswerkzaamheden aan de N370, die dit voorjaar zullen plaatsvinden. De bijeenkomst staat gepland op 27 februari in EM2 in Groningen. Lees hier de brief van de provincie:

Uitnodiging inloopbijeenkomst onderhoudswerkzaamheden N370

"Geachte heer, mevrouw, Graag willen wij u uitnodigen voor een inloopbijeenkomst op woensdag 27 februari 2019.

Onderhoudswerkzaamheden

De provincie Groningen voert in het voorjaar onderhoudswerkzaamheden uit aan de N370 ringweg west in de stad Groningen. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen het knooppunt Reitdiep en de Leonard Springerlaan. De werkzaamheden kunnen verkeershinder veroorzaken. Om verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, wordt er met name in de weekenden en de meivakantie aan de weg gewerkt.

Inloopbijeenkomst

De provincie Groningen houdt een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 27 februari 2019 van 17.00 - 20.00 uur in EM2, Suikerlaan 6 in Groningen. Tijdens deze bijeenkomst willen wij u inlichten over de geplande werkzaamheden, de stremmingen en de omleidingsroutes. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Meer informatie

Meer informatie over de stremming en de omleidingsroutes vindt u binnenkort op www.groningenbereikbaar.nl

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de provincie Groningen, tel. 050 - 3164911.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten"

Schrijf je in voor de nieuwsbrief