Harry Marissen: verbinder en teamplayer vertrekt als voorzitter van Zuidoost

Harry Marissen: verbinder en teamplayer vertrekt als voorzitter van Zuidoost

06-07-2020

Op de ALV op dinsdag 30 juni trad Harry Marissen af bij onze vereniging als voorzitter. Samen met de Groninger Ondernemers Courant keek hij terug op zijn voorzitterschap. Lees hier het hele artikel!

Harry Marissen: verbinder en teamplayer vertrekt als voorzitter van "Zuidoost"

Precies drie jaar, vanaf juni 2017, was hij voorzitter van de Bedrijvenvereniging Zuidoost. Maar afgelopen week gaf Harry Marissen de voorzittershamer over aan Harry Bouma. Onder het voorzitterschap van Marissen is er veel bereikt voor het bedrijventerrein, maar zelf zal hij de laatste zijn om dat te benadrukken. Want Harry Marissen was en is een teamplayer. Enerzijds omdat hij een ondernemer-voorzitter was: hij deed het naast zijn werk als eigenaar van Harrier accountancy-bedrijfsadvies. Maar ook omdat Marissen - die zich ook met bezieling inzet voor duurzaamheid, en werkt vanuit aan van de meest duurzame kantoorpanden van Groningen -  er van overtuigd is dat je een organisatie het beste sámen kunt aansturen. De Groninger Ondernemers Courant vroeg Harry Marissen naar zijn ervaringen als voorzitter.

Hoe staat Zuidoost er voor momenteel, in jouw ogen?

‘Zuidoost (ZO) is een actieve Bedrijvenvereniging. Door Corona zijn helaas tal van activiteiten niet doorgegaan, maar achter de schermen wordt hard gewerkt. Er is geinvesteerd in een nieuw CRM-systeem, zodat we onze leden nog beter kunnen benaderen en nieuwe leden kunnen werven. Dat is ook het speerpunt van ZO op dit moment, nog meer ondernemingen op ons bedrijventerrein aan te laten sluiten bij onze vereniging.

We hebben een goed bestuur en een actief verenigingsmanagement. Met Harry Bouma als voorzitter weet ik zeker dat dit sterke team ook de komende jaren succesvol en in het belang van onze ondernemingen zal acteren. ‘

Wat is er bereikt de afgelopen jaren in de periode dat jij voorzitter was?

‘Mijn belangrijkste ‘wapenfeit’ is dat we echt een team zijn geworden, met allemaal een eigen aandachtsgebied en verantwoordelijkheden. Ik zie de rol van voorzitter niet als een leidersrol, maar als een verbinder die zorgt dat het team de beste prestaties levert. Dat is volgens mij goed gelukt. Wat ik wel heb gemerkt is dat de externe partijen de voorzitter wel vaak als de leider zien die ook een soort van ‘onbeperkte’ beslissingsbevoegdheid heeft. Daar ben ik helemaal niet van.’

Waar kijk je met de meeste voldoening op terug?

‘Het bovenstaande. En dat daar mooie projecten uit zijn voortgevloeid is alleen maar een gevolg daarvan.’

Stel dat je een wensenlijstje zou hebben voor de bedrijvenvereniging/bedrijventerrein: welke drie wensen komen daar op?

‘Ik denk dat we hebben kunnen zien dat de natuur genadeloos kan zijn. Laten we er voor zorgen dat we onze economie verduurzamen. Dat kan op  allerlei manieren:

  • Energie-transitie
  • Circulariteit
  • Duurzame inzetbaarheid van mensen ‘.

Wat vond je het leukste aan het voorzitterschap?

‘Werken met een fantastisch team op het mooiste bedrijventerrein van Groningen!’

Bron artikel: groc.nl
Foto: Harry Marissen. Fotograaf: Geert Job Sevink

Schrijf je in voor de nieuwsbrief