Groninger binnenstad binnenkort alleen nog in de ochtend toegankelijk voor bedrijfsauto’s en vrachtwagens

Groninger binnenstad binnenkort alleen nog in de ochtend toegankelijk voor bedrijfsauto’s en vrachtwagens

23-12-2022

Venstertijden zijn tijdstippen waarop bedrijfs- en vrachtauto’s toegang hebben tot (een
gedeelte van) de stad om te laden en te lossen. Delen van de binnenstad hebben al jarenlang venstertijden. Vanaf 1 februari gelden de venstertijden in een groter gebied.

Het uitbreiden van het venstertijdengebied zorgt voor minder verkeer in de middag en
avond. Dit is belangrijk, omdat de binnenstad begaanbaar en veilig moet zijn voor
voetgangers en fietsers. Philip Broeksma, wethouder Verkeer en Vervoer: “We zien te vaak
dat bestelbusjes voetpaden of zelfs straten blokkeren bij het laden en lossen. Of
vrachtwagens in nauwe straten waardoor verkeersonveilige situaties voor voetgangers en
fietsers ontstaan. En wat te denken van de geluidsoverlast en vervuilende uitstoot in onze
binnenstad? Dat kan schoner, slimmer en vooral ook met minder vracht- en bestelauto’s.”

Het vergroten van het venstertijdengebied hoort bij Aanpak Binnenstad. Met deze aanpak
wordt de binnenstad van Groningen aantrekkelijker en beter bereikbaar en komt er meer
ruimte voor voetgangers en fietsers.

In de praktijk
Wat betekent dat nu concreet? Een paar voorbeelden. (Horeca-)Leveranciers en
pakketbezorgers mogen alleen tussen 05.00 en 12.00 uur de binnenstad in om bestellingen
af te leveren. Klus- en bouwbedrijven, glazenwassers en andere dienstverleners kunnen
vanaf 12.00 uur niet meer zonder ontheffing naar een klusadres. Gebeurt dit wel, dan volgt
er een boete. De controle wordt gedaan door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)
en met ANPR-camera’s. De camera’s scannen de kentekens van alle voertuigen die het
gebied in- en uitrijden.

Uitzonderingen en ontheffingen
Voor personenauto’s, openbaar vervoer, taxi’s en WMO-vervoer verandert er niets. Net als
voor bewoners en bedrijven met een eigen parkeerplaats, mits het om een personenauto
gaat. Bij acute storingen, lekkages of verstoppingen moet de storingsdienst wel een
ontheffing hebben. Dat kan achteraf binnen 24 uur. Dus eerst de storing verhelpen, dan
ontheffing aanvragen.

Wil je toch het venstertijdengebied in- of uitrijden met je bedrijfs-/vrachtauto? Er zijn
verschillende situaties waarin je een ontheffing kan aanvragen. Zo mogen bijvoorbeeld
cultuurinstellingen, bouw- en klusbedrijven, ondernemers met een marktvergunning,
supermarkten en bewoners een ontheffing aanvragen. Wil je weten of jij in aanmerking
komt voor een (incidentele of jaar) ontheffing? Bekijk dan de nieuwe beleidsregels die vanaf
1 februari 2023 in werking treden: https://gemeente.groningen.nl/file/ontheffingenbeleid-venstertijden-beleidsregels
Kijk op ruimtevoorjou.groningen.nl/venstertijden voor meer informatie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief