Digitale Security Scan

Digitale Security Scan

20-11-2021

Om deze reden heeft de BBOG (Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen) zich ten doelgesteld om ook aandacht te besteden aan de digitale beveiliging bij bedrijven. Er is eensamenwerking opgestart met Cybersecurity Centrum Noord-Nederland om kennis te delenen om bedrijven individuele digitale scans aan te bieden.

Digitale security scan
De scan bestaat uit een technisch en organisatorisch deel en is mede ontwikkeld door HBOen MBO instellingen. De scan wordt uitgevoerd door een security professional, die hierinwordt ondersteund door een team van HBO- en MBO-studenten van Hanzehogeschool enNoorderpoort. De security professional is het eerste aanspreekpunt voor de ondernemer enis verantwoordelijk voor de kwaliteit van de scan.

Onderdelen scan

Mens
Wat doet u als ondernemer aan uw eigen digitale vaardigheden, vanwelke kennispartners maakt u gebruik en hoe zorgt u voorbewustwording voor uw medewerkers rondom het thema informatiebeveiliging?

Organisatie
Wat heeft u als ondernemer aan processen geregeld rondominformatiebeveiliging. Hoe houdt u dit bij en actualiseert u deze processen?

Techniek
Bent u bekend met de potentiële risico’s van wifi, het interne netwerk,databeheer, op het interne netwerk aangesloten apparatuur en de website(s)?

Resultaat
Tijdens de scan ontvang je als ondernemer praktische adviezen om de digitaleweerbaarheid te vergroten van jouw bedrijf;

Na afloop van de scan ontvang je als ondernemer een rapport dat inzicht geeft inhet niveau van de digitale weerbaarheid van jouw bedrijf, met concretebevindingen en aanbevelingen

Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland
Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland ook wel bekend als NorthernSecurity Centre heeft als belangrijkste doel om de digitale weerbaarheid tegendigitale dreigingen waaronder cybercrime van mkb'ers in Noord-Nederland tevergroten. De Stichting ontwikkelt samen met onderwijs en onderzoekinstellingenkennis, biedt informatie aan ondernemers, verzorgt trainingen enbewustwordingssessies.

Aanmelden
De scan wordt in het jaar 2022 gratis aangeboden aan 100 ondernemers ingemeente Groningen.

U kunt zich aanmelden via scan@northernsecuritycentre.com

De gemiddelde tijdsbesteding voor deelnemers aan de scan is naar verwachting 8 uur. Voorafgaand aan de pilot neemt de security professional die de scan begeleidt contact op met jou als ondernemer, voor een intake gesprek. Het doel van ditgesprek is, naast het plannen van de uitvoering van de scan, om relevanteinformatie over het bedrijf te verzamelen, zodat de scan zo efficiënt mogelijk uit tevoeren is en om maximale waarde voor de deelnemers te kunnen creëren.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief