Digitale Algemene Ledenvergadering verloopt soepel

Digitale Algemene Ledenvergadering verloopt soepel

02-07-2020

Op dinsdag 30 juni organiseerden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, ditmaal digitaal vanwege corona. We sloten deze bijzondere meeting, die leden konden bijwonen via Zoom, af met een digitale jeneverproeverij van Hooghoudt, tevens lid van onze vereniging. Lees hier het verslag dat in de GROC verscheen.

Bedrijvenvereniging Zuidoost: digitale Algemene Ledenvergadering verloopt soepel

Het gaat goed met de Bedrijvenvereniging Zuidoost. Het aantal leden groeit, de omzet neemt toe en de vereniging heeft vorig jaar veel activiteiten kunnen ondernemen ten behoeve van haar leden op het Bedrijventerrein Zuidoost. En als klap op de vuurpijl blijkt het bestuur van de vereniging ook nog soepel om te kunnen gaan met het verzorgen van een digitale Algemene Ledenvergadering, die gisteren, dinsdag 30 juni, werd gehouden.

Alle leden van de Bedrijvenvereniging Zuidoost hadden zich kunnen aanmelden voor de ALV, en kregen in ruil dan een linkje toegestuurd om de vergadering via Zoom te volgen. Voor de uitzending kreeg de vereniging professionele ondersteuning van het Groningse bureau ZieOmmeZijde. Daardoor leek het alsof het bestuur in een super professionele studio van RTL of NOS vergaderde, terwijl ze in feite op eenvoudige krukjes zaten met een groene achtergrond, waarop de regisseur dan mooie beelden en het logo van Zuidoost projecteerde.

Voorzitter Harry Marissen liet in een overzicht het jaar 2019 de revue passeren. Eén van de hoogtepunten was vorig jaar de onthulling van het standbeeldje van oud-Zuidoost lid, boer Thies Dijkhuis, de laatste boer van Euvelgunne.

Financiële situatie

Penningmeester Rick Meijer gaf een overzicht van de financiële situatie van Zuidoost. De vereniging staat er, zoals gezegd, goed voor, mede dankzij de groei van het aantal leden. Volgens hem en de andere bestuursleden is het dan ook niet nodig om de contributie te verhogen.

Eén van de aantrekkelijke kanten van Zoom is dat het ook prima mogelijk is voor leden die vanuit huis of kantoor deelnemen, om vragen te stellen. Dat deed ook ondernemer Bart Krikke. Deze vroeg zich af of het wel nodig is dat de vereniging ook geld krijgt van het Fonds Ondernemend Groningen ten behoeve van activiteiten. Hij vroeg zich af of het niet beter is om de contributie te verdubbelen, dan zijn inkomsten uit het Fonds ook niet nodig.

Maar voorzitter Harry Marissen legde uit dat de bijdrage van het Fonds ook bedoeld is voor uitgaven voor het parkmanagement, en daarvan profiteren álle op zuidoost gevestigde bedrijven, en dus niet alleen de leden van de vereniging. Bovendien herinnerde hij aan het feit dat het Fonds mede is opgericht om ‘free-rider’ gedrag te voorkomen: een situatie waarin slechts een beperkt aantal bedrijven de kosten betaalt voor bijvoorbeeld parkmanagement, terwijl íedereen er van profiteert.

Rioolbeheer

Nico Borgman, mede verantwoordelijk voor het parkmanagement, gaf een toelichting op de activiteiten die het afgelopen jaar werden ondernomen ten behoeve van het park. Zo gaf hij uitleg over een fondsproject met “data gestuurd rioolbeheer” op Euvelgunne, een Fondsproject. Dat is een nieuw systeem om de wateroverlast die wordt veroorzaakt door imperfecte riolering te verminderen.

Nieuwe voorzitter

Tijdens de vergadering nam Harry Marissen afscheid van zijn functie als voorzitter van Zuidoost. Hij gaf de hamer over aan Harry Bouma. (We komen hier later op terug)

Ook waren er andere bestuurswisselingen. Secretaris Tom Nicolai (Yspeert) vertrok, evenals bestuurslid Gelmer Haveman (Sweco). Nieuw aangetreden bestuursleden zijn Eddy Roossien (Roossien Hoogwerk) en Jaap Koopmans (Sweco).

Jeneverproeverij

Zelfs in het digitale tijdperk blijkt het mogelijk om het nuttige met het aangename te verenigen. Want is er bij reguliere vergaderingen na afloop van een bijeenkomst gelegenheid om samen een borrel te drinken, nu was er vóor én na de vergadering een digitale proeverij. Deze werd verzorgd door de firma Hooghoudt, eveneens lid van Zuidoost. Iedereen die zich van te voren had aangemeld had een pakketje thuis gestuurd gekregen. Tijdens de proeverij kon iedereen tegelijkertijd het pakketje openen, en trof men er ingrediënten aan voor een alcoholvrije cocktail of, na afloop, kleine proefflesjes van de nieuwste jenever-varianten.

En zo kon de conclusie zijn: gegeven de corona-omstandigheden vormt een Zoom-ledenvergadering in combinatie met een proeverij een evenement dat smaakt naar meer…

Fotograaf: Geert Job Sevink

Schrijf je in voor de nieuwsbrief