Daklozenopvang Helsinkistraat in 2019

Daklozenopvang Helsinkistraat in 2019

04-12-2018

De gemeente Groningen heeft aan de omwonenden van de daklozenopvang aan de Helsinkistraat eind november een brief gestuurd over het beleid omtrent deze opvang in 2019. Lees hier deze update van de gemeente.

Brief gemeente, 29 november

Al geruime tijd biedt de gemeente Groningen onderdak aan dakloze vreemdelingen. Deze vorm van opvang staat wel bekend als de bed bad brood-voorziening. De gemeente Groningen biedt deze vorm van onderdak op twee centrale locaties. Dat zijn het voormalig Formule 1 hotel aan de Helsinkistraat en de slaapboot aan het Eemskanaal Noordzijde, iets ten oosten van de Berlagebrug.

Afgelopen dagen hebben Rijk en gemeenten nieuwe afspraken gemaakt over de opvang van dakloze vreemdelingen. Zoals ook in het regeerakkoord is afgesproken worden hiervoor op een aantal plekken in Nederland zogenoemde LVV’s gerealiseerd: de Landelijke Voorziening voor Vreemdelingen. Onderdeel van de afspraak is dat de bestaande bed bad brood-voorzieningen op termijn zullen worden beëindigd. Met deze brief informeren wij u hierover.

Om deze LVV tot stand te brengen worden in Nederland in eerste instantie vijf pilot-LVV’s ingericht. Het Rijk heeft de gemeenten Groningen, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven verzocht huisvesting te bieden aan deze pilot LVV’s.

De afspraak met het Rijk is dat de LVV’s stap voor stap tot stand worden gebracht op basis van de bestaande bed bad brood-voorziening. Dit betekent dat bestaande voorzieningen, het voormalig Formule 1 hotel en de hotelboot, vooralsnog in gebruik blijven als opvanglocatie, maar dan als pilot LVV.

Wel zullen we de komende tijd in het kader van de pilot onderzoeken op welke wijze en op welke locatie(s) we de opvang van dakloze vreemdelingen in de gemeente Groningen het best kunnen organiseren. Als hierover nieuwe informatie beschikbaar is, zullen wij u daarover informeren.

Voor wie is de opvang bedoeld?

De opvang is bedoeld voor mensen die niet (meer) terecht kunnen in een asielzoekerscentrum van het COA. Sommigen van hen zijn uitgeprocedeerd, maar kunnen nog niet vertrekken naar het land van herkomst. Anderen zijn nog in afwachting van een beslissing in hun procedure.

Mensen die in de LVV verblijven krijgen begeleiding met als doel het vinden van een oplossing voor hun situatie. Dat kan zijn terugkeer naar het land van herkomst. Ook gebeurt het wel dat mensen alsnog in aanmerking komen voor verblijf in Nederland.

Waar verblijven deze mensen?

In het voormalig Formule 1 hotel is plaats voor 110 dakloze vreemdelingen. Op de boot zijn maximaal 112 plekken beschikbaar. Daarnaast is nog een aantal opvangplekken beschikbaar op decentrale locaties verspreid over de stad Groningen.

Wie regelt de opvang?

De opvang wordt in opdracht van de gemeente Groningen georganiseerd door Stichting INLIA-Groningen. Medewerkers van INLIA-Groningen hebben de dagelijkse leiding en zorgen voor toezicht, beveiliging en (nacht)beheer.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Hebt u vragen over de opvang, neem dan contact op met:

  • Geert de Jong van de gemeente Groningen (050 367 6296 of de.jong@groningen.nl)
  • John van Tilborg van stichting INLIA-Groningen (050 313 7371 of

Ma-directie@inlia-groningen.nl

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
burgemeester van Groningen,
namens hem,
concerndirecteur Groningen,
namens deze,

Mazanga Halley,
Beleidsmanager maatschappelijke ontwikkeling

Foto: copyright Dagblad van het Noorden

Schrijf je in voor de nieuwsbrief