Contributie Zuidoost

Contributie Zuidoost

02-04-2020

De inning van de contributie voor het lidmaatschap van ZO zal dit jaar door de coronacrisis nog via factuur plaatsvinden, zoals voorafgaande jaren, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving. Het bedrag is ongewijzigd (€150,- ex btw). Diegene die al een formulier hebben ingevuld voor automatische incasso, zullen al wel via automatische incasso een afschrijving krijgen.
 

Vragen?

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de contributie-inning, neem dan contact op met verenigingsmanager Nico Borgman (nico@bedrijvenvereniging-zo.nl)

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Actueel

Contact