Collectieve surveillance op P+R

Collectieve surveillance op P+R

04-09-2018

De auto’s van beveiligingsorganisatie CRUON houden tegenwoordig ook de P+R's in Groningen in de gaten.

Vanaf begin 2017 rijden de mensen van CRUON surveillancerondes op de bedrijvenlocaties in de stad Groningen. Dat doen ze in het kader van de afspraken die de bedrijvenverenigingen samen met gemeente, politie en veiligheidsregio over een gezamenlijke collectieve surveillance hebben gemaakt. Dat gebeurt onder de paraplu van BBOG. Sinds kort rijden de CRUON auto’s ook over de P+R’s. De P+R’s zijn immers als het ware een belangrijk verlengstuk van de bedrijventerreinen. Medewerkers parkeren hun auto om van daaruit per bus of fiets naar het werk te gaan. Dat zien we graag om te voorkomen dat de stad dicht slibt. In de nabije toekomst wordt dat alleen maar belangrijker gezien de omvangrijke wegwerkzaamheden die eraan staan te komen. Dan hoort er ook zorg te zijn voor de op de P+R’s geparkeerde auto’s en de terreinen waarop ze staan geparkeerd.

Over de BBOG

Binnen BBOG (Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen) werken gemeente, politie, veiligheidsregio en bedrijvenverenigingen onder het motto Schoon, Heel en Veilig samen aan criminaliteitspreventie, beveiliging en veiligheidszorg op de bedrijvenlokaties in Groningen.

Bron artikel: BBOG
Afbeelding: Bert Oost

Schrijf je in voor de nieuwsbrief