Brandveiligheid in jouw organisatie

Brandveiligheid in jouw organisatie

15-10-2018

Is jouw organisatie goed voorbereid op brand? Lees diverse tips en adviezen over brandveiligheid in deze update van de BBOG.

De BBOG sprak met Luc Oldenhof van de brandweer in Groningen over nut en noodzaak van een brandblusser maar eigenlijk gaat het vooral over brandveilig bewustzijn. De brandweer helpt met informatie en specifiek mailadres.

Brandblusser noodzaak

Aanleiding is de ‘stelling’ dat een goed werkende brandblusser tot de standaarduitrusting van elk bedrijf en elke instelling zou moeten behoren. Let op de lettertjes in de polis van de brandverzekering want daar zou zo maar eens kunnen instaan dat de aanwezigheid van een brandblusser een vereiste is.

Een brandblusser is er om erger te voorkomen. Het is een voorziening in de rij van andere voorzieningen die iedereen zou moeten treffen om brand te voorkomen en op z’n minst de gevolgen te beperken. Zo ontstaat een interessant gesprek met Luc Oldenhof van de Brandweer. Het belangrijkste punt van Luc is dat er bij het gros van de bedrijven en instellingen te weinig bewustzijn is over hoe je brand zou moeten voorkomen. Dat is herkenbaar. In de avondlijke en nachtelijke rondes die het beveiligingsbedrijf CRUON in opdracht van BBOG* over de bedrijventerreinen in de stad Groningen uitvoert, is een wederkerend thema de slordigheid waarmee men met de opslag van brandgevaarlijke stoffen omspringt. Hout, papier en andere brandgevoelige spullen liggen als het ware ‘klaar’ om aangestoken te worden. 

Meer tips

Maar dat is het niet alleen. Brandwerende scheidingswanden hebben vaak geen dragende functie. Vanuit de constructie bezien, is weghalen geen enkel probleem. Men staat er onvoldoende bij stil dat bij het weghalen tevens de brandwerende functie verloren gaat. Onnodig te zeggen dat dat bij brand problemen kan opleveren. Veel branden ontstaan niet in het eigen pand maar in dat van de buurman. Het is belangrijk te weten wat er zich bij de buren afspeelt en een soort van algemeen bewustzijnsgevoel te kweken over brandpreventie -en bestrijding. Je kunt je eigen pand nog zo goed op orde hebben maar wanneer het vuur zich via het dak een gemakkelijke weg kan banen heeft het vuur bij de buurman ook grote gevolgen voor jou.

Checklist

Dit zijn zo maar wat voorbeelden van kleine oorzaken met mogelijk grote gevolgen. Eigenaren en gebruikers van (bedrijfs)panden worden geacht als een goed ‘huisvader’ voor hun spullen te zorgen. Zorg voor de (brand)veiligheid hoort daar integraal bij. Aan de hand van een simpele checklist valt al aardig na te gaan of en in hoeverre het brandveiligheidsbewustzijn in voldoende mate aanwezig is. Checklisten vindt u via: https://www.brandveilig.com/nieuws/checklist-brandveiligheid-van-gebouwen-27601.

Advies?

Wanneer u er zelf niet uitkomt of meer informatie wilt, kunt u contact zoeken met de Brandweer Groningen, officiële naam Veiligheidsregio Groningen. Dat kan via info@vrgroningen.nl met in het onderwerp vermelding van BBOG. Het eerste contact kan het beste via dat adres.

Over de BBOG

BBOG staat voor de Stichting Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen. De stichting heeft (statutair) als doel om voorkomende criminaliteit terug te dringen in een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie en bedrijvenverenigingen. Zij ontplooit activiteiten die betrekking hebben op criminaliteitspreventie, beveiliging en veiligheidszorg in brede zin.

Bron tekst en foto: BBOG

Schrijf je in voor de nieuwsbrief