Bomen Scandinaviëweg

Bomen Scandinaviëweg

10-10-2018

De gemeente Groningen gaat vanaf maandag 29 oktober bomen aan de Scandinaviëweg vervangen. Bedrijven blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Lees meer in onderstaand bericht van de gemeente, dat is verzonden aan bedrijven in de omgeving.

Brief gemeente

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wi u over het kappen van bomen aan de Scandinaviëweg.

Zoals vermeld stond in de eerdere brief die we u stuurden (26 juni jl.) gaat de gemeente 10 populieren kappen en vervangen door nieuwe bomen. De kapvergunning hiervoor is inmiddels verleend.

De werkzaamheden starten op maandag 29 oktober en duren naar verwachting 2 weken. Het herplanten van de nieuwe bomen gebeurt later dit najaar.

De weg wordt tijdens de werkzaamheden gedeeltelijk gestremd. Passeren blijft mogelijk en de bedrijven bliven te allen tide bereikbaar.

Vragen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze brief of het herplantplan, kunt u contact opnemen met de heer Henk Jan Hofman van de gemeente Groningen. Hi) is bereikbaar via het telefoonnummer 14050 of via e-mail: henk.jan.hofman@groningen.nl .

Met vriendelijke groet,

Anne-Kryn Piersma
Stadsdeelbeheerder Groningen Zuid

Schrijf je in voor de nieuwsbrief