Bijeenkomst over privacywetgeving AVG voor leden bedrijvenverenigingen

Bijeenkomst over privacywetgeving AVG voor leden bedrijvenverenigingen

29-05-2018

Bedrijvenverenigingen Zuidoost, WEST en VBNO organiseren voor Groningse ondernemers een bijeenkomst over de nieuwe privacy-wetgeving zoals die sinds 25 mei van kracht is. De bijeenkomst is woensdag 11 juli ’s middags vanaf 17.00 uur in The Rock, Atoomweg 6B in Groningen. Graag aanmelden via b.oost@boost.nl

De digitale postbussen krijgen veel ‘post’ te verwerken met de vraag op welke wijze u contact met uw aanbieders en leveranciers wil houden. Wat doet u met uw eigen klanten?

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) - vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens.

De AVG is een nieuwe Europese privacywet die u tot actie en maatregelen dwingt wanneer u gegevens over klanten, personeel of andere personen vastlegt.

Er is nog veel onduidelijkheid en behoefte aan informatie en praktische uitvoeringstips. Vanuit de bedrijvenverenigingen Zuidoost, WEST en VBNO, onder de paraplu van BBOG, bieden wij u een informatiebijeenkomst over de AVG.

Sprekers

Lars van Dijk en Tessa Vollbehr van BENK Advocaten belichten de juridische aspecten en Henk Bol van Bol ICT vertelt over de praktische kant van de zaak.

Met de regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens krijgt u alvast een eerste beeld van de stappen die u moet ondernemen om AVG-proof te zijn.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst op 11 juli kan via Bert Oost (b.oost@boost.nl)

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief