Are you ready for a green challenge?

Are you ready for a green challenge?

20-09-2022

De tijd van praten is voorbij, het is tijd om te doen!
De Green Business Challenge (GBC) helpt je om jouw groene vraagstuk verder te brengen. Je laat tegelijkertijd aan de regio zien dat je klaar bent om stappen te zetten.

Wat is de green business challenge?
Tijdens dit impactprogramma werken ruim 30 deelnemers, internationale professionals die
klaar zijn om hun stempel op de wereld te drukken, aan echte vraagstukken. Vraagstukken
die ertoe doen. Wat ontstaat is een interessante situatie waarin jonge breinen vanuit diverse
disciplines nadenken over actuele vraagstukken. Cases worden aangepakt met een combinatie van creativiteit, internationale diversiteit en nieuwe invalshoeken. Dit alles met inhoudelijke ondersteuning van ervaren business developers en thema-specialisten uit de regio. Een werkweek lang gaan de deelnemers volledig op in de case. Door het inzetten van goede begeleiding, workshops en trainingen realiseren we waardevolle, inspirerende
uitkomsten. Uitkomsten waar je als bedrijf meteen mee aan de slag kan.

Deelname
Deelname aan de GBC levert gelegenheid op om duurzame ambities concreet te maken en in rap tempo resultaten op te halen. In 2021 is succesvol gewerkt aan duurzame verpakkingen, manieren om reststromen (beter) te benutten, circulaire ketens, biobased en circulair bouwmateriaal en duurzame innovatiemethoden. Dit betekent dat er serieuze resultaten zijn behaald en dat actie, zichtbaarheid en kennisdeling leidend zijn geweest. Dit succes willen we in 2022 herhalen en uitbouwen. Gedurende de week reizen de deelnemers op een duurzame manier door het Noorden. De teams en hun ontwikkelingen kunnen via diverse (online) media op de voet worden gevolgd. Een kans om zichtbaar te zijn als koploper en tegelijkertijd de eigen organisatie te ontwikkelen.

Dit is wat je krijgt bij deelname:
• Intakegesprek op locatie.
• 4 business development gesprekken.
• Uitwerken van de Challenge + briefing team & begeleiders.
• 4 studenten een week fulltime aan de slag.
• Begeleiding door en inbreng van ervaren business developers en specialisten.
• Ruime exposure voor jouw organisatie voor, tijdens en na de week op diverse kanalen van de GBC en haar partners.

Eisen vraagstuk
Van een vraagstuk eisen we dat er sprake is van voldoende urgentie & prioriteit, zodat er een gezond commitment is om er voor, tijdens én na de week mee aan de slag te gaan.
Mogelijke vraagstukken:
• Hoe kom je tot een schaalbaar businessmodel voor een nieuwe techniek?
• Wat zijn mogelijke verdienmodellen (voor jouw circulaire oplossing)?
• Wat zijn interessante afzetkanalen?
• Hoe kan deze nieuwe techniek concurreren met bestaande vervuilende alternatieven?
• Hoe zet ik mijn groene ambitie om in een duurzaam concurrentievoordeel?
• Hoe ga ik (beter) om met mijn reststromen?

In een week tijd wordt jouw challenge omgezet in resultaten en vervolgacties. Je ontvangt uitwerkingen van de businessmodelvragen, maakt onderdeel uit van een showcase van bedrijven in het Noorden en krijgt concrete handvatten voor mogelijke vervolgstappen.

Mogelijke vervolgacties:
• Ketenproject opzetten.
• Nieuwe medewerker aannemen.
• Financiering of subsidie aanvragen.
• Nieuw afzetkanaal opstarten.

De investering en het resultaat
Voor deelname vragen we een investering van € 5.000,- Samen verkennen we de mogelijkheden om een gedeelte van die investering gesubsidieerd te krijgen. In het laatste
business development gesprek schetsen we een concreet beeld van mogelijke projecten en subsidiekansen voor het verder brengen van jouw vraagstuk/de innovatie.

Meer weten of aanmelden?
Neem dan contact op met Ruben Wubbema van het GBC Team.

ruben@2bbeng.nl
06 4004 8400

www.thegreenbusinesschallenge.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief