ALV: financieel gezond en druk jaar

ALV: financieel gezond en druk jaar

15-05-2019

Bedrijvenvereniging Zuidoost staat er ‘financieel gezond voor’. Dat bleek maandagavond in het stadion van FC Groningen, waar tijdens de goed bezochte algemene ledenvergadering van onze vereniging het jaarverslag over 2018 door leden werd goedgekeurd. Zuidoost heeft zich het afgelopen jaar op vele fronten ingezet voor de behartiging van de belangen van de leden en voor die van de bedrijven op het bedrijventerrein.

Mobiliteit

Zo zette de vereniging zich op het gebied van mobiliteit onder meer in voor een deelauto-project. De vereniging deed dit omdat het de verwachting was dat de bedrijven lastig bereikbaar zouden worden door de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Maar uiteindelijk viel die overlast nogal mee, ook omdat veel werkzaamheden vorig jaar moesten worden uitgesteld. Gelukkig maar, want het deelautoproject was op zichzelf geen groot succes, en is daarom beëindigd, aldus onze voorzitter Harry Marissen.

Duurzaamheid

Ook op het gebied van duurzaamheid was Zuidoost zeer actief. Onder meer door betrokkenheid bij het project ‘Zon op Daken’. Daarbij worden ondernemers geholpen bij het plaatsen van zonnecollectoren op daken. Dit project loopt volgens Harry heel erg goed: veel ondernemers maken gebruik van dit project, waar men zich overigens nog steeds voor kan opgeven.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Ook heeft de Bedrijvenvereniging overleg gevoerd met het OTP in Groningen, om te komen tot een betere arbeidsmarkt, onder meer door om- en bijscholing van werknemers en werkzoekenden.

Scandinaviëhavens

ZO heeft zich ook ingezet voor het behoud van de Scandinaviehavens. Althans: de gemeente Groningen wil de verbinding tussen Meerstad en de stad Groningen veranderen, en dat zou gevolgen kunnen hebben voor de Scandinaviëhavens.

Maar Zuidoost vindt dat de gemeente niet te hard van stapel moet lopen, en dat er eerst een inventarisatie moet komen van het belang van deze havens voor de Groningse economie. Daar was de gemeente Groningen het mee eens, zodat er een onderzoek is ingesteld, waarvan de conclusies binnenkort bekend zullen worden gemaakt. In juli zal er dan gesproken worden over de toekomst van deze havens, die in elk geval voor vijftien Groninger bedrijven van groot belang zijn.

Tech savvy

Na het vergadergedeelte nam Nynke Jongstra van Bossers & Cnossen ons mee in de wereld van tech savvy, oftwel voorbereid zijn op alle veranderingen in technologie. Wat betekent dit voor je organisatie en medewerkers, en hoe kun je mensen helpen tech savvy te worden en blijven?

Paul de Rook: blik op de toekomst

Het officiële gedeelte werd afgesloten door Paul de Rook, de nieuwe wethouder van Economische Zaken in Groningen. Hij gaf een doorblik in de plannen van de gemeente wat betreft economie. Hierbij ging hij uitvoerig in op met name duurzaamheid en arbeidsmarkt. 

We sloten de meeting af met een borrel en buffet: dank aan alle aanwezigen voor jullie komst!

Artikel op basis van groc.nl
Foto: copyright Bedrijvenvereniging Zuidoost, forograaf Geert Job Sevink

Schrijf je in voor de nieuwsbrief