Nieuws

Rioolrenovatiewerkzaamheden Bornholmstraat

10-07-2018

De gemeente Groningen gaat een gedeelte van het hoofdriool aan de Bornholmstraat renoveren door middel van de zogenaamde kousmethode. Door in delen in het bestaande hoofdriool een met hars geïmpregneerde kous aan te brengen en uit te harden, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Dankzij deze methode ligt de Bornholmstraat niet wekenlang open en wordt de overlast tot een minimum beperkt. De rioolrenovatiewerkzaamheden hebben geen direct verband met de rioolwerkzaamheden die op dit moment worden uitgevoerd ter hoogte van HANOS. Op die locatie is een volledig nieuw rioolstelsel aangelegd.

Lees meer

Zuidoost volop bezig met energietransitie, ook met Fonds Nieuwe Doen Groningen

09-07-2018

Ondernemers op Zuidoost en ZO zijn volop bezig om concrete stappen te zetten voor energiebesparing en naar het gebruik van duurzame energie. Ze kunnen daarbij gebruikmaken van een groot aantal regelingen en financieringsmogelijkheden. Een van de nieuwste regelingen is Fonds Nieuwe Doen Groningen. Het Fonds Nieuwe Doen organiseerde in samenwerking met ZO een infobijeenkomst op donderdag 5 juli.

Lees meer

Dertig ondernemers enthousiast over datagestuurd rioolbeheer op Euvelgunne

06-07-2018

Ruim 30 bedrijven op bedrijventerrein Euvelgunne onderzoeken de mogelijkheden om hun regenwaterafvoer los te koppelen van de riolering en op te vangen op eigen terrein. Dat bleek tijdens de informatiebijeenkomst die ZO organiseerde op 28 juni 2018. Door de loskoppeling moet voorkomen worden dat bij hevige regenval straten op Euvelgunne blank komen te staan. Ook onderzoekt een aantal bedrijven of het mogelijk is het regenwater te gebruiken, bijvoorbeeld voor koeling van platte daken. 

Lees meer

Proef met datagestuurd rioolbeheer op Euvelgunne

06-07-2018

Bij hevige regen kan de riolering op bedrijventerrein Euvelgunne op Zuidoost het aanbod niet aan. Gevolg: straten die blank staan op het bedrijventerrein en overstort van rioolwater op onder meer vijvers in de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk. De oplossing zoekt ZO met partners in een voor Nederland zeer innovatieve aanpak: datagestuurd rioolbeheer in combinatie met stimulering van bedrijven om hun regenwater af te koppelen van de riolering en juist te profiteren van al dat schone hemelwater.

Lees meer

Deel van de zuidelijke ringweg in de zomer vijf weken afgesloten

22-06-2018

Van 20 juli tot en met 24 augustus 2018 is de zuidelijke ringweg (N7) in de richting Hoogezand tussen het Julianaplein en de Europaweg afgesloten. Aannemer Combinatie Herepoort gaat in deze periode de bouwkuip voor de verdiepte ligging aanleggen. In de middenberm van de ringweg worden hiervoor damwanden ingetrild. Het verkeer wordt omgeleid.

Lees meer

Slim energie delen: 'Wasaweg Energieneutraal'

22-06-2018

Dertig bedrijven aan de Wasaweg in Groningen gaan onder de naam 'Wasaweg Energieneutraal' slimmer met - duurzame - elektriciteit om. De bedrijven zetten nieuwe technologische tools in die vraag en aanbod in de straat op elkaar afstemmen, waardoor ze duurzaam opgewekte energie onderling kunnen uitwisselen. Donderdag 21 juni verrichtte wethouder Duurzaamheid Mattias Gijsbertsen bij ICT-bedrijf Bossers & Cnossen de officiële start van dit grootschalige energie-innovatieproject.

Lees meer

Schrijf je in voor de nieuwsbrief