LinKs

ZO is een gesprekspartner voor gemeente en belangenorganisaties

ZO VOOR IEDEREEN

De nadruk van al onze activiteiten ligt op het schoon, heel en veilig houden van ons bedrijventerrein. Daarvoor hebben we veel ‘projecten’. In het belang
van een aantrekkelijk ZO willen we een goede gesprekspartner zijn voor de gemeente en belangenorganisaties in Groningen. Ook zijn we betrokken bij stadsbrede projecten en initiatieven waarin we samen met de andere bedrijvenverenigingen op trekken.

Links

Blijf goed op de hoogte over werkzaamheden aan de ring:
Groningen Bereikbaar
Aanpak Ring Zuid

Wil je actief samenwerken met het onderwijs? Neem contact op met:
OTP

Wil je verduurzamen? Neem dan contact op met Pieter van Haren via pieter@bedrijvenvereniging-zo.nl of kijk op:
Groningen Werkt Slim

Zie je zwerfafval of kapotte verlichting of anderszins in de openbare ruimte? Maak melding via:
Melding doe bij Gemeente Groningen