Lid worden

We zien er naar uit om je als nieuw lid te mogen verwelkomen. We maken graag persoonlijk kennis met jou.

Lid worden

  Ondergetekende verklaart hierbij per ommegaande lid te willen worden van Bedrijvenvereniging ZO.

  De contributie is € 150,- excl. btw per jaar.

  Het contributiebedrag is gebaseerd op een kalenderjaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.

  Vul onderstaande gegevens zo volledig mogelijk in.

  In welk vestigingsgebied in het bedrijf gevestigd?

  Persoonlijke gegevens

  Bezoekadres

  Postadres / factuuradres

  Welke items wens je te ontvangen?

  De volgende contactpersonen binnen ons bedrijf ontvangen ook graag de nieuwsbrief

  Indien je je lidmaatschap wenst te beëindigen, dan verzoeken wij je uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk bij ons op te zeggen.

  (* = altijd invullen)