Historie

Bedrijvenvereniging ZO is op 24 november 2004 ontstaan uit een fusie van Vereniging Belangengroep, Industrieterrein Winschoterdiep, Bedrijvenvereniging Eemskanaal en Euvelgunne

Historie

De nieuwe fusievereniging kreeg in 2004 de naam Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost, afgekort VBZO. In 2018 hebben we onze naam veranderd in Bedrijvenvereniging Zuidoost, kortweg ZO of Zuidoost. Wij vormen een van de vier bedrijvenverenigingen (Bedrijvenvereniging WEST, VBNO, GCC en ZO) in de stad Groningen. Ons bedrijventerrein bestaat uit een aantal deelgebieden: Bornholmstraat, Winschoterdiep, Scandinavische havens, Driebond, Eemspoort, Euvelgunne, De Meeuwen, Sontplein gebied, Europapark en Roodehaan.

De doelstellingen van de voorlopers van ZO waren een goed beheer van het terrein, de vorming van een duidelijke stem in het Groninger economische debat en invloed op de besluitvorming die ondernemers raakt. En dat zet ZO graag voort met en voor al onze doeners, durfdenkers en doorzetters op Zuidoost!